AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 49–67

Open Data and Composite Procedures: Strengthen the Quality and the Effectiveness of Administrative Activity

Alessia Monica

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.22
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

Open data allows new experiments in administration, both in terms of activities and organisation. In terms of composite procedures, open data can serve many public interests in new ways, leading to faster and more accurate decision-making (already at the preparatory level), while it remains difficult to ensure effective judicial protection for individuals in shared administration between the EU and the Member States. In this context, procedural guarantees at the decision-making stage should not be neglected, even more if we consider the EU public administration as a platform, offering data as services, exchanging information and data, cooperating, and competing with public and private actors. Relying on the power of data, however, requires resilient rules, based on EU principles as to assure the rule of law, and able to cope with the challenges of the digital transition, as to ensure the “effectiveness” of administrative activities implementing EU law in each Member State.

klíčová slova: open data; composite procedures; shared administration; EU law implementation; platforms; artificial intelligence; effectiveness

reference (79)

1. BAGNOLI, V. Platform Role and intermediary responsibility. In: CANNATACI, J. - FALCE, V. - POLLICINO, O. (eds.). Legal Challenges of Big Data. Cheltenham: Elgar, 2020, p. 125. CrossRef

2. BALDWIN, R. - CAVE, M. Taming the Corporation: How to Regulate for Success. New York: Oxford University Press, 2021. CrossRef

3. BOSCHETTI, B. La transizione della pubblica amministrazione verso il modello Government as a platform. In: LALLI, A. (ed.). L'amministrazione Pubblica Nell'era Digitale. Torino: Giappichelli, 2022, pp. 1-44.

4. BOULTON, G. - BABINI, D. - WYATT, S. Open Data in a Big Data World: an International Accord. Paris, ICSU-IAP-ISSC-TWAS, 2015.

5. BRITO BASTOS, F. Derivative Illegality in European Composite Administrative Procedures. Common Market Law Review. 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 101-134. CrossRef

6. BROOMFIELD, H. Where Is Open Data in the Open Data Directive? Information polity. 2023, No. 2, pp. 175-188. CrossRef

7. CAMPMAS, A. - IACOB, N. - SIMONELLI, F. How can interoperability stimulate the use of digital public services? An analysis of national interoperability frameworks and e-Government in the European Union. Data & Policy. 2022, No. 4. CrossRef

8. CARULLO, G. Dati, banche dati, blockchain e interoperabilità dei sistemi informatici nel settore pubblico. In: GALETTA, D.-U. - CAVALLO PERIN, R. (eds.). Il Diritto dell'amministrazione Pubblica Digitale. Torino: Giappichelli, 2020, pp. 192-222.

9. CARULLO, G. - ERNST, C. Data Storage by Public Administration. European Public Law. 2020, Vol. 26, No. 3, pp. 545-568. CrossRef

10. CATANZARITI, M. Algorithmic Law: Law Production by Data or Data Production by Law? In: MICKLITZ, H. W. - POLLICINO, O. - REICHMAN, A. - SIMONCINI, A. - SARTOR, G. - DE GREGORIO, G. (eds.). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, pp. 79-92. CrossRef

11. CATANZARITI, M. - CURTIN, D. Beyond Originator Control of Personal Data in EU Interoperable Information Systems: Towards Data Originalism. In: CATANZARITI, M. - CURTIN, D. (eds.). Data at the Boundaries of European (Law). Oxford: Oxford University Press, 2023, p. 134. CrossRef

12. CATANZARITI, M. - CURTIN, D. Data at the Boundaries of European (Law): a First Cut. In: CATANZARITI, M. - CURTIN, D. (eds.). Data at the Boundaries of European (Law). Oxford: Oxford University Press, 2023, p. 27. CrossRef

13. CORSO, G. - DE BENEDETTOM, M. - RANGONE, N. Diritto Amministrativo Effettivo: una Introduzione. Bologna: Il Mulino, 2022.

14. CRAIG, P. EU Administrative Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. CrossRef

15. CURRY, E. The Big Data Value Chain: Definitions, Concepts, and Theoretical Approaches. In: CAVANILLAS, J. M. - CURRY, E. - WAHLSTER, W. (eds.). New Horizons for a Data-Driven Economy a Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe. Cham: Springer, 2016, pp. 29-37. CrossRef

16. DALY, P. Artificial Administration: Administrative Law in the Age of Machines. Ottawa Faculty of Law Working Paper, No. 2020-03. In: SSRN [online]. 25.11.2019 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://ssrn.com/abstract=3493381. CrossRef

17. DE GREGORIO, G. - RANCHORDAS, S. Breaking down information silos with big data. In: CANNATACI, J. - FALCE, V. - POLLICINO, O. (eds.). Legal Challenges of Big Data. Cheltenham: Elgar, 2020.

18. DELLA PIA, R. - ELIANTONIO, M. The Contribution of EU Agencies to Managing the COVID-19 Pandemic: a Polycentric approach to Public Health. In: EU Law Live: The Agencies of the European Union: Legal Issues and Challenges [online]. 2023, pp. 27-30 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://eulawlive.com/op-ed-the-contribution-of-eu-agencies-to-managing-the-covid-19-pandemic-a-polycentric-approach-to-public-health-by-ruben-della-pia-and-mariolina-eliantonio/.

19. DE SIMONE, C. Dal riuso delle fonti pubbliche alla European Strategy of Data. Rivista Giuridica Ambiente Diritto.it. 2021, Vol. XXI, No. 1, pp. 1-23.

20. EMILIOU, N. The Principle of Proportionality in European Law. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

21. European Parliament. Briefing: Artificial intelligence act and regulatory sandboxes [online]. European Union, 2022 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733544/EPRS_BRI(2022)733544_EN.pdf.

22. European Strategy for Data. In: Real-time Linked Dataspaces: Common European Data Spaces [online]. [cit. 2024-03-04]. Available at: https://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content.

23. European Union Agency for Fundamental Rights (FRS). BigData: Discrimination in data-supported decision making. In: FRS: European Union Agency for Fundamental Rights [online]. 30.5.2018 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://fra.europa.eu/en/publication/2018/bigdata-discrimination-data-supported-decision-making.

24. FROSINI T. E. L'ordine giuridico del digitale. Rivista Ceridap. 2023, No. 2, pp. 36-65.

25. GALETTA D.-U. Digitalizzazione, Intelligenza artificiale e Pubbliche Amministrazioni: il nuovo codice dei contratti pubblici e le sfide che ci attendono. Federalismi.it. 2023, No. 12.

26. GALETTA, D.-U. Open Government, Open data e azione amministrativa. Istituzioni del Federalismo. 2019, No. 3, pp. 663-683.

27. GALETTA, D.-U. Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? Berlin, Heidelberg: Springer, 2010. CrossRef

28. GALETTA D.-U. - HOFMANN, H. - SCHNEIDER J. P. Information Exchange in the European Administrative Union: an Introduction. European Public Law. 2014, No. 1, pp. 65-69. CrossRef

29. GALETTA, D.-U. - CORVALÁN, J. G. Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Federalismi.it. 2019, No. 3, pp. 2-23.

30. GALIANO, A. - LEOGRANDE, A. - MASSARI, S. - MASSARO, A. I dati non personali: la natura e il valore. Rivista italiana di informatica e diritto. 2020, vol. 2, No. 1, pp. 61-77.

31. GIJRATH, S. Consumer Law as a Tool to Regulate Artificial Intelligence. In: MICKLITZ, H. W. - POLLICINO, O. - REICHMAN, A. - SIMONCINI, A. - SARTOR, G. - DE GREGORIO, G. (eds.). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, pp. 281-297. CrossRef

32. GOBBATO, S. Il mercato degli Open Data nella nuova Direttiva PSI. In: Medialaws.it [online]. 14.5.2019 [cit. 2024-04-03]. Available at: https://www.medialaws.eu/il-mercato-degli-open-data-nella-nuova-direttiva-psi/.

33. GOBBATO, S. Open Science and the reuse of publicly funded research data in the new Directive (EU) 2019/1024. Journal of Ethics and Legal Technologies. 2020, Vol. 2, No. 2, pp. 146-161.

34. GURSTEIN, M. Should "Open Government Data" be a product or a service (and why does it matter)? In: WordPress.com: Gurstein's Community Informatics [online]. 3.2.2013 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://gurstein.wordpress.com/2013/02/03/is-open-government-data-a-product-or-a-service-and-why-does-it-matter/.

35. HARLOW, H. - RAWLINGS, R. Process and Procedure in EU Administration. Oxford: Oxford University Press, 2014.

36. HOFMANN, H. Multi-Jurisdictional Composite Procedures - the Backbone to the EU's Single Regulatory Space. University of Luxembourg Law Working Paper Series, No. 033-2019. In: SSRN [online]. 2019 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://papers.ssrn.com/abstract=3399042.

37. HOFMANN, C. H. - GALETTA, D. U. Evolving AI-based Automation: the Continuing Relevance of Good Administration. European Law Review. 2023, No. 48, pp. 615-635.

38. HOFMANN, H. - TÜRK, A. The development of integrated administration in the EU and its consequences. European Law Journal. 2007, Vol. 13, No. 2, pp. 253-271 CrossRef

39. MENDES J. The EU Administrative Institutions, Their Law, and Legal Scholarship. In: CANE, P. (ed.). The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford Academic, 2020, pp. 526-550. CrossRef

40. HOFMANN, H. - MIR, O. - SCHNEIDER J. P. The ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure Revisited. In: FROMAGE, D. (ed.). Jacques Ziller: a European Scholar. Fiesole: EUI, 2022.

41. CHAMON, M. EU Agencies: Shifting Paradigms of EU Administration. In: EU Law Live: The Agencies of the European Union: Legal Issues and Challenges [online]. 2023, pp. 4-8 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://eulawlive.com/symposia/the-agencies-of-the-european-union-legal-issues-and-challenges/.

42. CHEL, J. The European Strategy for Data and Trust in EU Governance: the Case of Access to Publicly Held Data. Rivista Ceridap. 2023, No. 4, pp. 129-158.

43. CHEVALIER, E. - MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Digitalisation and Good Administration Principles. European Review of Digital Administration & Law. 2022, Vol. 3, No. 1, pp. 5-8.

44. CHITI, E. L'evoluzione del sistema amministrativo europeo. Giornale di diritto amministrativo. 2019, No. 6, pp. 681-684.

45. Information technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms. In: Online Browsing Platform [online]. [cit. 2024-03-04]. Available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:-1:ed-3:v1:en.

46. JAATINEN, T. The Relationship between Open Data Initiatives, Privacy, and Government Transparency: a Love Triangle? International data privacy law. 2016, Vol. 6, No. 1, pp. 28-38. CrossRef

47. JAN, B. Safeguarding the Right to an Effective Remedy in Algorithmic Multi-Governance Systems: an Inquiry in Artificial Intelligence-Powered Informational Cooperation in the EU Administrative Space. Review of European Administrative Law. 2023, Vol. 16, No. 2, pp. 9-36. CrossRef

48. JETHANI, S. - LEORKE, D. Openness in Practice: Understanding Attitudes to Open Government Data. Singapore: Palgrave Macmillan, 2021. CrossRef

49. KELSEN, H. The Pure Theory of Law. California: University of California Press, 1967. CrossRef

50. KITCHIN, R. The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. California: Sage, 2014, pp. 54-60. CrossRef

51. LAVIOLA, F. Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa. Biolaw Journal. 2020, No. 3, pp. 389-440.

52. LOTTINI, M. The SOLVIT Network and the Effective Enforcement of EU Law. What is New? In: DRAKE, S. - SMITH, M. (eds.). New Directions in the Effective Enforcement of Eu Law and Policy. Cheltenham: Elgar, 2016, pp. 130-151. CrossRef

53. MAYER-SCHÖNBERGER, V. - CUKIER, K. Big Data: a Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

54. MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. L'intelligenza artificiale nel settore pubblico: sulla perenne ricerca di un equilibro tra efficienza e garanzie. Rivista Ceridap. 2023, No. 2, pp. 66-84.

55. MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. - MATTOS CASTAÑEDA, B. Better Decision Making, Algorithmic Discrimination and Gender Biases: a New Challenge for the Administration of the 21st Century. European Review of Digital Administration & Law. Vol. 3, No. 1, pp. 45-56.

56. MONICA, A. Il "Terzo" Nei Procedimenti Amministrativi Europei. Torino: Giappichelli, 2020.

57. MOUSMOUTI, M. Designing Effective Legislation. Cheltenham: Elgar, 2019. CrossRef

58. OECD. Open Government: the Global Context and the Way Forward [online]. Paris: OECD Publishing, 2016 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://www.oecd.org/publications/open-government-9789264268104-en.htm.

59. OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies Digital Government Policy Framework. In: OECD [online]. 2014 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm.

60. OROFINO, G. Openness of Public Data and Transparency of Administrative Action. European Review of Digital Administration & Law - Erdal. 2022, Vol. 3, No. 2, p. 51.

61. ORSONI, G. - D'ORLANDO, E. Nuove prospettive dell'amministrazione digitale: open data e algoritmi. Istituzioni del Federalismo. 2019, Vol. XL, No. 3, pp. 593-617.

62. PALMIOTTO, F. The Role of Courts Before and After the AI Act. In: Verfassungsblog: On Matters Constitutional [online]. 5.1.2023 [cit. 2024-03-04]. Available at: https://verfassungsblog.de/procedural-fairness-ai/.

63. POLLICINO, O. Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale? Quaderni costituzionali: rivista italiana di diritto costituzionale. 2023, No. 3, pp. 569-594.

64. O'REILLY, T. Government as a Platform. Innovations. 2011, Vol. 6, No. 1, pp. 13-40. CrossRef

65. RAGONE, G. Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica. Quaderni costituzionali. 2022, No. 1, pp. 73-103.

66. RANGONE, N. Artificial intelligence challenging core State functions: a focus on law-making and rule-making. Revista de Derecho Público: Teoría y método. 2023, Vol. 8, pp. 95-126. CrossRef

67. REICHEL, J. The European Strategy for Data and Trust in EU Governance: the Case of Access to Publicly Held Data. Rivista Ceridap. 2023, No. 4.

68. ROSENBERG, D. - GITELMAN, L. (eds.). Raw Data Is an Oxymoron. Cambridge: Mit Press, 2013, pp. 15-40. CrossRef

69. ROSSI DAL POZZO, F. - ZOBOLI, L. To protect or (not) to protect: definitional complexities concerning personal (and non-personal) data within the EU. Rivista Eurojus. 2021, No. 1, pp. 315-330.

70. SANDULLI, A. Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche. Rivista Trimestrale Di Diritto Pubblico. 2021, No. 2, pp. 513-527.

71. SALTARI, L. Le amministrazioni europee: i piani d'azione e il regime dell'attività. In: DE LUCIA, L. - MARCHETTI, B. (eds.). L'amministrazione Europea e le Sue Regole. Bologna: Il Mulino, 2015, p. 120.

72. SIMONCINI, A. - LONGO, E. Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society. In: MICKLITZ, H. W. - POLLICINO, O. - REICHMAN, A. - SIMONCINI, A. - SARTOR, G. - DE GREGORIO, G. (eds.). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, p. 27-41. CrossRef

73. TORCHIA, L. Lo Stato Digitale: Una Introduzione. Bologna: Il Mulino, 2022.

74. TORREGIANI, S. Il Dato non personale alla luce del Regolamento (UE) 2018/1807: tra anonimizzazione, ownership e Data by design. Federalismi.it. 2020, No. 18, pp. 317-341.

75. TRIDIMAS, T. The General Principles of EC Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. CrossRef

76. VAN DIJCK, J. The Platform Society: Public Values in a Connective World. New York: Oxford University Press, 2018. CrossRef

77. VAN DIJCK, J. - POELL, T. - DE WAAL, M. The Platform Society. New York: Oxford University Press, 2018, online available in: Oxford Academic [online]. 18.10.2018 [cit. 2024-03-04]. CrossRef

78. WEERTS, H. - XENIDIS, R. - TARISSAN, F. - PALMER OLSEN, H. - PECHENIZKIY, M. Algorithmic Unfairness through the Lens of EU Non-Discrimination Law. In: Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency [online]. New York: Association for Computing Machinery, 2023, pp. 805-816 [cit. 2024-03-04]. CrossRef

79. WESSELS, B. - FINN, R. - SVEINSDOTTIR, T. - WADHWA, K. Visions of Open Data. In: WESSELS, B. - FINN, R. L. - WADHWA, K. - SVEINSDOTTIR, T. - BIGAGLI, L. - NATIVI, S. - NOORMAN, M. (eds.). Open Data and the Knowledge Society. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017. CrossRef

Creative Commons License
Open Data and Composite Procedures: Strengthen the Quality and the Effectiveness of Administrative Activity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení