AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 139–153

The Legal Framework of the Mandatory Cap on Market Revenues for Electricity Producers and the Solidarity Contribution in the Czech Republic and Slovakia

Marie Karfíková, Tomáš Šipoš

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.20
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

On 6 October 2022, the Council of the European Union adopted Regulation 2022/1854 on an emergency intervention to address high energy prices (Regulation 2022/1854). Regulation 2022/1854 establishes an emergency intervention to mitigate the effects of high energy prices through exceptional, targeted, and time-limited measures aiming to ensure the necessary solutions and respond to the current energy situation. For this purpose, three groups of measures are introduced: (i) measures aiming to reduce energy consumption, (ii) introducing a mandatory cap on market revenues for electricity producers, and (iii) introducing a solidarity contribution to be imposed on crude petroleum, natural gas, coal, and refinery companies. In this paper, the authors focus on the legal framework adopted in the Czech Republic and in Slovakia to introduce the mandatory cap on market revenues to electricity producers as well as the solidarity contribution.

klíčová slova: cap on market revenues; energy, financial law; solidarity contribution

reference (23)

1. ACER/CEER. Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2021: Gas Wholesale Markets Volume [online]. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, the Council of European Energy Regulators, 2022 [cit. 2023-02-24]. Available at: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER_Gas_Market_Monitoring_Report_2021.pdf.

2. Act 365/2022 Coll. of laws amending Act 458/2000 Coll. on business conditions and the exercise of state administration in the energy sectors and on amendments to certain acts (Energy Act), as amended.

3. Act 366/2022 Coll. of laws amending Act 235/2004 Coll. of laws on value added tax, as amended, Act 586/1992 Coll. of laws on income tax, as amended, and certain other acts.

4. Act 433/2022 Coll. of laws amending Act 251/2012 Coll. of laws on energy and amending and supplementing certain acts, as amended, and amending and supplementing certain acts.

5. Act 519/2022 Coll. of laws on the solidarity contribution from activities in the crude petroleun, natural gas, coal, and refinery sectors and on the amendment of certain acts.

6. Act 595/2003 Coll. of laws on income tax as amended by Act 519/2022 Coll. of laws.

7. BOHÁČ, R. Labutí píseň daně z nabytí nemovitých věcí [The Swan Song of the Real Estate Acquisition Tax]. Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2022, Vol. LXVIII, No. 4, p. 8. [cit. 2023-01-17] Available at: https://karolinum.cz/data/clanek/10821/Iurid_68_4_0007.pdf. CrossRef

8. CARBONARO, G. - HUET, N. Energy bills are soaring in Europe. This is what countries are doing to help you pay them. In: euronews.next [online]. 11.10.2022 [cit. 2023-01-02]. Available at: https://www.euronews.com/next/2022/10/26/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them.

9. Case T-802/22: Action brought on 28 December 2022 - ExxonMobil Producing Netherlands and Mobil Erdgas-Erdöl v Council. In: EUR-Lex: Acces to European Union law [online]. 13.2.2023 [cit. 2023-04-03]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62022TN0802&qid=1680510916635.

10. Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids.

11. Council of the European Union. Proposal for a Council Regulation an emergency intervention to address high energy prices, 2022/0289(NLE) of 6 October 2022 [online]. Brussels, 6.10.2022 [cit. 2023-01-10]. Available at: https://www.consilium.europa.eu/media/59404/cm04715-xx22.pdf.

12. Council Regulation (EU) 2022/1369 of 5 August 2022 on coordinated demand-reduction measures for gas. ST/11568/2022/INIT. In: EUR-Lex: Acces to European Union Law [online]. 8.8.2022 [cit. 2023-01-02]. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1369/oj.

13. Council Regulation (EU) 2022/1854 of 6 October 2022 on an emergency intervention to address high energy prices.

14. DELIA VASILICA, R. A Glance at the European Energy Market Liberalization. CES Working Papers. 2013, Vol. 5, No. 1, pp. 100-110.

15. Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community.

16. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity.

17. Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas.

18. Hirman after negotiations in Brussels: I voted against, our problems have not been solved yet. In: Pravda.sk [online]. 1.10.2022 [cit. 2023-01-15] Available at: https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/642210-hirman-po-stretnuti-v-bruseli/.

19. KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finační vědy [Theory of Financial Law and Financial Science]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

20. KLÍMOVÁ. J. OTÁZKY A ODPOVĚDI: Windfall tax a zastropování tržeb. Je Česko nejpřísnější v Evropě? [Q&A: Windfall tax and revenue capping. Is the Czech Republic the strictest in Europe?]. In: iRozhlas [online]. 24.11.2022 [cit. 2023-02-24]. Available at: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/windfall-tax-co-je-2022-cr-odvody-z-nadmernych-trznich-prijmu_2211241144_ako.

21. Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The government approved a levy on excess income for electricity producers. In: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic [online]. 9.11.2022 [cit. 2023-01-15] Available at: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-odvod-z-nadmernych-prijmu-pro-vyrobce-elektriny--270897/.

22. NAKHLE, C. Energy prices and inflation: Politics trump the economics. In: GIS [online]. 7.12.2022 [cit. 2023-01-20]. Available at: https://www.gisreportsonline.com/r/energy-prices/.

23. THOMSON, E. These charts show Europe's reliance on gas before the war in Ukraine. In: World Economic Forum [online]. 10.11.2022 [cit. 2023-01-10]. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2022/11/europe-gas-shortage-russia/.

Creative Commons License
The Legal Framework of the Mandatory Cap on Market Revenues for Electricity Producers and the Solidarity Contribution in the Czech Republic and Slovakia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení