AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 107–123

Strengthening the European Union by Regulating the Digital Single Market

Jaroslav Denemark

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.18
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

Polarization of the society is nowadays easier than ever due to the strong influence of social media. Opaque algorithms personalize news feed of users through massive data processing and thus creating effects that are fueling extremization of opinions. Negative effects of social media can be used by third parties to influence society to achieve their goals, however antidemocratic. Digital Markets Act and Digital Services Act aim to regulate Digital Single Market through fair competition and consumer protection regulation. This regulation can have significant impact on the democratic deficit of the European Union as it has potential to eradicate analyzed negative effects of social media on the polarization of society.

klíčová slova: Digital Single Market; Digital Services Act; Digital Markets Act; Democratic Deficit; Fake News; Public Spheres; European Union Identity

reference (32)

1. BENNETT, L. - LANG, S. - SEGERBERG, A. European issue public online: the cases of climate change and fair trade. In: RISSE, T. (ed.). European Public Spheres [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 108-138 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1017/CBO9781139963343. CrossRef

2. BRKAN, M. Artificial Intelligence and Democracy: the Impact of Disinformation, Social Bots and Political Targeting. Delphi Interdisciplinary Review of Emerging Technologies. 2019, Vol. 2, No. 2, pp. 66-71. CrossRef

3. CHOI, H. The Modern Online Democracy: An Evaluation of Social Media's Ability to Facilitate Political Discourse. Technium Social Sciences Journals. 2020, Vol. 12, No. 1, pp. 277-289.

4. CINELLI, M. et al. Echo chambers on social media: a comparative analysis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020, Vol. 118, No. 9. Cited from: CHOI, H. The Modern Online Democracy: An Evaluation of Social Media's Ability to Facilitate Political Discourse. Technium Social Sciences Journals. 2020, Vol. 12, No. 1, pp. 277-289.

5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European democracy action plan, 2020, COM(2020) 790 final.

6. CULLIFORD, E. - SHEPARDSON, D. - PAUL, K. Twitter permanently suspends Trump's account, cites "incitement of violence" risk. In: Reuters [online]. 9.1.2021 [cit. 2023-02-20]. Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-twitter-idUSKBN29D355.

7. DENEMARK, J. Psychologický demokratický deficit Evropské unie a možná role právníků [Psychological Democratic Deficit and Possible Role of the Lawyers]. Právník. 2022, Vol. 161, No. 11, pp. 1063-1083.

8. DI PORTO, F. - GROTE, T. - VOLPI, G. - INVERNIZZI, R. "I See Something You Don't See": a Computational Analysis of the Digital Services Act and the Digital Markets Act. Stanford Computational Antitrust. 2021, Vol. I, pp. 84-116. CrossRef

9. Explanatory memorandum of Commission to the Proposal for DSA, COM(2020) 825 final, 2020/0361 (COD).

10. FOLLESDAL, A. - HIX, S. Why There is a Democratic Deficit in the EU: a Response to Majone and Moravcsik. Journal of Common Markets Studies. 2006, Vol. 44, No. 3, pp. 533- 562. CrossRef

11. HABERMAS, J Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürglerlichen Gesellschaft. Luchterhand: Darmstadt and Neuwied, 1980.

12. HABERMAS, J. Democracy in Europe: Why the Development of the EU into a Transnational Democracy Is Necessary and How It Is Possible. European Law Journal. 2015, Vol. 21, No. 4, pp. 546-557. CrossRef

13. HABERMAS, J. Between Facts and Norms. Cambridge: MA, The MIT Press, 1996. CrossRef

14. HALBERSTAM, Y. - KNIGHT, B. Homophily, group size, and the diffusion of political information in social networks: Evidence from Twitter. Journal of public economics. 2016, Vol. 143, pp. 73-88. Cited from: CHOI, H. The Modern Online Democracy: An Evaluation of Social Media's Ability to Facilitate Political Discourse. Technium Social Sciences Journals. 2020, Vol. 12, No. 1, pp. 277-289. CrossRef

15. HARRISON, S. - BRUTER, M. Media and identity: the paradox of legitimacy and the making of European citizens. In: RISSE, T. (ed.). European Public Spheres [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 169-198 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1017/CBO9781139963343.

16. HOUSKA, O. in DENEMARK, J. (ed.). Vztah Čechů k Evropské unii an existence demokratického deficitu [The Relationship of Czech citizens to the European union and existence of democratic deficit] [epizoda podcastu]. In: zEvropy [online]. [cit. 2023-02-20]. Available at: https://open.spotify.com/episode/70FIONKyJ1DQtNvSsAbmSw.

17. KERMER, J. E. - NIJMEIJER, R. A. Identity and European Public Spheres in the Context of Social Media and Information Disorder. Media and Communication. 2020, Vol. 8, No. 4, pp. 28-39. CrossRef

18. KOOPMANS, R. How advanced is the Europeanization of public spheres: Comparing German and European structures of political communication. In: RISSE, T. (ed.). European Public Spheres [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 53-83 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1017/CBO9781139963343. CrossRef

19. LONGO, M. No ode to joy?: reflections on the European Union's legitimacy. International Politics [online]. 2011, Vol. 48, pp. 667-690 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://link.springer.com/article/10.1057/ip.2011.29. CrossRef

20. MANHEIM, K. - KAPLAN, L. Artificial Intelligence: Risks to Privacy and Democracy. Yale Journal of Law and Technology. 2019, Vol. 21, pp. 106-188.

21. MCCOMBIE, S. - UHLMANN, A. J. - MORRISON, S. The US 2016 presidential election & Russia's troll farms. Intelligence and National Security. 2020, Vol. 35, No. 1, pp. 95-114. CrossRef

22. MCNAIR, B. Journalism and Democracy: an Evaluation of the Political Public Sphere. London and New York: Routledge, 2000. Cited from RISSE, T. (ed.). European Public Spheres [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1017/CBO9781139963343.

23. MCNAMARA, K. R. When the Banal Becomes Political: the European Union in the Age of Populism. Polity. 2019, Vol. 51, No. 4, pp. 678-688. CrossRef

24. MERRILL, J. B. - OREMUS, W. Five points for anger, one for "like": How Facebook's formula fostered rage and misinformation. The Washington Post [online]. 26.10.2021 [cit. 2023-02-20]. Available at: https://www.washingtonpost.com/technology/2021/10/26/facebook-angry-emoji-algorithm/.

25. MORAVCSIK, A. The Myth of Europe's "Democratic Deficit". Intereconomics [online]. 2008, Vol. 43, No. 6, pp. 331-340 [cit. 2023-02-18]. Available at: https://www.academia.edu/2829768/The_myth_of_Europes_democratic_deficit.

26. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and targeting of political advertising, 2021, COM(2021) 731 final, 2021/0381 (COD).

27. Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), 15 December 202, COM(2020) 842 final, 2020/0374 (COD).

28. Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 200/31/EC, 15 December 2020, COM(2020) 825 final, 2020/0361 (COD).

29. RADU, G. Russian Influence in European Policies. Research and Science Today. 2018, Vol. 2, No. 16, pp. 49-54.

30. SCHWARTZ, P. M. Privacy and Democracy in Cyberspace. Vanderbilt Law Review. 1999, Vol. 52, No. 6, pp. 1609-1702.

31. SUNSTEIN, C. R. Is Social Media Good or Bad for Democracy. Sur - International Journal on Human Rights. 2018, Vol. 15, No. 27, pp. 83-89.

32. The opinion of advocate general Rantos, C-252/21, Meta Platforms Inc. et al. v. Bundeskartellamt et al., ECLI:EU:C:2022:704.

Creative Commons License
Strengthening the European Union by Regulating the Digital Single Market is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení