AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 19–27

Contrôle juridictionnel des sanctions internationales de l’UE devant la Cour de justice de l’UE

[Judicial review of EU international sanctions before the Court of Justice of the EU]

Pavel Svoboda

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.2
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

This article provides background legal information on the problems of judicial review of EU external sanctions before the CJEU. It does so from two perspectives. First, the article discusses the general problems of judicial review of international (external) sanctions, hiding under the ambivalent label of “restrictive measures”; here, the legal problems arise mainly from the fact that EU secondary sanctions acts fall under both the CFSP and other EU policies, the two EU policy areas being relatively autonomous in terms of the types of secondary acts and their adoption. The article then analyses the human rights dimension of this judicial review; this is because certain fundamental rights (in particular the right to a defence and the right to effective remedy) place considerable demands on the procedural and evidentiary aspects of this judicial review in a situation where much of the evidence relies on classified intelligence information. The scope of the article allows the author to provide only an introduction to the issues discussed.

klíčová slova: EU; restrictive measures; international sanctions; CFSP; fundamental rights; CJEU

reference (7)

1. BIERSTEKER, T. - PORTELA, C. EU sanctions in context: three types. European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2015.

2. European Union sanctions. In: European Union: External Action [en ligne]. 7. 10. 2021 [cit. 2022-12-15]. Disponible sur: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en.

3. GORDON, J. The United Nations Security Council and the emerging crisis of legitimacy. Yale Journal of International Affairs. 2014, Vol. 9, No. 1.

4. JAHN, J. Rechtsschutz in der GASP. Europarecht. 2021, Vol. 4.

5. THANAU, S. Individual restrictive measures and actions for damages before the General Court of the European Union. ERA Forum: Journal of the Academy of European Law. 2020, Vol. 20. CrossRef

6. WESSEL R. A. - LARIK J. (eds.). EU External Relations Law: Text, Cases and Materials. Oxford: Hart Publishing, 2020.

7. <bez popisu>

Creative Commons License
Contrôle juridictionnel des sanctions internationales de l’UE devant la Cour de justice de l’UE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení