AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 1 (2023), 7–17

On the Competence Conflicts between the Constitutional Courts of the EU Member States and the Court of Justice of the EU

[On the Competence Conflicts between the Constitutional Courts of the EU Member States and the Court of Justice of the EU]

Richard Král

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.1
zveřejněno: 09. 03. 2023

Abstract

The article is aimed as a contribution to academic discourse on how to solve possible competence conflicts between constitutional or other highest courts of the EU Member States and the Court of Justice of the EU (CJEU). This discourse has rather recently received an extraordinary impetus when Federal Constitutional Court of Germany (FCC) handed down its judgment in Weiss. For the first time in its history, the FCC invoked the ultra vires doctrine against an EU act and a CJEU judgment. It is argued in the article that the final say in dealing with such competence conflicts should not and cannot rest with either the CJEU or individual national apex courts. The article supports the idea of establishing an EU-competence super-arbiter. However, it is stressed in this respect that the component members of whatever EU-competence super-arbiter to be established should always include the representatives of all EU Member States (although not necessarily only them) and the voting of such EU-competence super-arbiter should be based on the (absolute) majority of those of its component members that are the representatives of Member States. Otherwise, the collective competence-competence monopoly of the EU Member States in the EU would be breached too strongly.

klíčová slova: EU-competence super-arbiter; competence conflict; CJ EU; ultra vires doctrine; competence-competence in the EU

reference (19)

1. BOBIĆ, A. The Jurisprudence of Constitutional Conflict in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2022. CrossRef

2. CURRIE, S. Accelerated Justice or a Step Too Far? Residence Rights of Non-EU Family Members and the Court's Ruling in Metock. European Law review. 2009, No. 2, pp. 310-326.

3. FENNELLY, D. Data retention: the life, death and afterlife of a directive. ERA Forum. 2018, Vol. 19, No. 4, pp. 673-692. CrossRef

4. GARBEN, S. Competence Creep Revisited. Journal of Common Market Studies. 2017, Vol. 57, No. 2, pp. 1-18. CrossRef

5. GRIMM, D. Eine neue Superinstanz in der EU? Zeitschrift für Rechtspolitik. 2020, No. 5, pp. 129-30.

6. HATJE, A. Gemeinsam aus der Ultra-vires-Falle: Plädoyer für einen "Gemeinsamen Rat der obersten Gerichtshöfe der Europäischen Union". Verfassungsblog. 4.6.2020.

7. HERZOG, R. - GERKEN, L. Stoppt den Europäischen Gerichtshof. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 8.9.2008.

8. HÖPNER, M. Proportionality and Karlsruhe's ultra vires verdict: ways out of constitutional pluralism? MPIfG Discussion Paper No. 21/1. Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies, 2021.

9. KRÁL, R. K řešení kompetenčních střetů mezi ústavními soudy členských států EU a Soudním dvorem EU, Jurisprudence. 2022, No. 5, pp. 26-33.

10. KRÁL, R. Questioning the recent challenge of the Czech Constitutional Court to the ECJ. European Public Law. 2013, Vol. 19, No. 2, pp. 271-280. CrossRef

11. KRÁL, R. Rozsudek SDEU Metock v kontextu brexitu. In: KYSELOVSKÁ, T. - SEHNÁLEK, D. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.). IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých prací k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 121-130.

12. KUMM, M. Who Is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe: Three Conceptions of the Relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice. Common Market Law Review. 1999, Vol. 36, No. 2, pp. 351-386. CrossRef

13. MATĚJEC, M. Přednost unijního práva a doktrína controlimiti ve světle rozsudku Taricco. Jurisprudence. 2018, No. 3, pp. 19-25.

14. RAUCHEGGER, C. National Constitutional Rights and the Primacy of EU Law: M.A.S. Common Market Law Review. 2018, Vol. 55, No. 5, pp. 1521-1547. CrossRef

15. SARMIENTO, D. - WEILER, J. H. H. The EU Judiciary After Weiss - Proposing a New Mixed Chamber of the Court of Justice. EU Law Live [online]. 1.6.2020 [cit. 2022-06-05]. Available at: eulawlive.com/op-ed-the-eu-judiciary-after-weiss-proposing-a-new-mixed-chamber-of-the-court-of-justice-by-daniel-sarmiento-and-j-h-h-weiler/#.

16. SERDULA, O. K rozšiřování věcné působnosti unijních pravidel na ochranu osobních údajů ze strany SDEU. Právník. 2020, Vol. 159, No. 8, pp. 641-660.

17. The German Federal Constitutional Court's PSPP Judgment. German Law Review. 2020, Vol. 21, No. 5, Special Section.

18. WEILER, J. H. H. The Constitution of Europe: "Do the New Clothes Have an Emperor?" and Other Essays on European Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

19. WEILER, J. H. H. The European Union Belongs to Its Citizens: Three Immodest Proposals. European Law Review. 1997, Vol. 22, No. 2, pp. 150-156.

Creative Commons License
On the Competence Conflicts between the Constitutional Courts of the EU Member States and the Court of Justice of the EU is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení