AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 9–22

The Duty of Care and Business Judgment Rule in Austrian Company Law

Martin Winner

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.32
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

The duty of care is a core instrument to incentivise managers to act diligently and in the best interest of the company. The following article highlights some key points under Austrian law and puts special emphasis on the business judgment rule, which aims to limit the liability risk of board members arising from the problem of judicial hindsight bias.

Klíčová slova: duty of care; business judgment rule; principal–agent conflict; directors’ liability

reference (23)

1. ARMOUR, J. - ENRIQUES, L. - HANSMANN, H. - KRAAKMAN, R. The Basic Governance Structure: the Interest of Shareholders as a Class. In: ARMOUR, J. - ENRIQUES, L. et al. The Anatomy of Corporate Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 49 et seq. CrossRef

2. ARMOUR, J. - HANSMANN, H. - KRAAKMAN, R. Agency Problems and Legal Strategies. In: ARMOUR, J. - ENRIQUES, L. et al. The Anatomy of Corporate Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 29 et seq. CrossRef

3. FELTL, C. - TOLD, J. Commentary § 25 GmbHG. In: GRUBER, M. - HARRER, F. GmbHG. 2nd ed. Wien: Linde Verlag, 2018.

4. FLEISCHER, H. Commentary § 93 AktG. In: HENSSLER, M. beck-online.Großkommentar [online]. [cit. 2022-03-15]. Available at: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/BeckOGK/cont/BeckOGK.htm.

5. HOPT, K. - ROTH, M. Commentary § 93 AktG. In: HIRTE, H. - MÜLBERT, P. - ROTH, M. Großkommentar zum Aktiengesetz. 5th ed. Berlin: De Gruyter, 2015.

6. HÜFFER, U. - KOCH, J. Aktiengesetz. 14th ed. München: C. H. Beck, 2020.

7. KALSS, S. Aktiengesellschaft. In: KALSS, S. - NOWOTNY, C. - SCHAUER, M. Österreichisches Gesellschaftsrecht. Wien: Manz, 2017.

8. KAROLLUS, M. Unternehmerische Ermessensentscheidungen und Business Judgment Rule aus primär gesellschaftsrechtlicher Sicht mit besonderem Blick auf Versicherungsunternehmen. Die Versicherungsrundschau. 2015, No. 10, pp. 23 et seq.

9. KAROLLUS, M. Gesellschaftsrechtliche Verantwortlichkeit von Bankorganen bei Kredit- und Sanierungsentscheidungen - zugleich ein Beitrag zur Business Judgment Rule. Österreichisches Bankarchiv. 2016, pp. 252 et seq. CrossRef

10. KRAUS, S.-F. - TORGGLER, U. Commentary § 25 GmbHG. In: TORGGLER, U. (ed.). GmbHG. Wien: Manz, 2014.

11. LUTTER, M. Die Business Judgment Rule in Deutschland und Österreich. Zeitschrift für Gesellschafts und Unternehmensrecht. 2007, No. 2, pp. 79 et seq.

12. MERKT, H. US-amerikanisches Gesellschaftsrecht. 3rd ed. Frankfurt: Deutscher Fachverlag, 2013.

13. NOWOTNY, C. Unternehmerische Entscheidung und Organhaftung. In: Festschrift für Georg Koppensteiner II. Wien: LexisNexis, 2016, pp. 193 et seq.

14. NOWOTNY, C. Commentary § 84 AktG. In: DORALT, P. - NOWOTNY, C. - KALSS, S. Aktiengesetz Kommentar. 3rd ed. Wien: Linde Verlag, 2021.

15. POSNER, R. Economic Analysis of Law. 7th ed. New York: Wolters Kluwer, 2007.

16. RATKA, T. - RAUTER, R. A. Zivil- und unternehmensrechtliche Haftung des Geschäftsführers. In: RATKA, T. - RAUTER, R. A. Handbuch Geschäftsführerhaftung. 2nd ed. Wien: facultas.wuv, 2011.

17. REICH-ROHRWIG, J. Commentary § 25 GmbHG. In: STRAUBE, M. - RATKA, T. - RAUTER, R. A. Wiener Kommentar zum GmbH-Gesetz [online]. 2015 [cit. 2022-03-15]. Available at: https://rdb.manz.at/document/1125_1_gmbhg_p0025.

18. SCHIMA, G. Reform des Untreuetatbestands und Business Judgment Rule im Aktien- und GmbH-Recht. Zeitschrift für Gesellschafts und Unternehmensrecht. 2015, Vol. 44, No. 5, pp. 286 et seq.

19. SPINDLER, G. Commentary § 93 AktG. In: GOETTE, W. - HABERSACK, M. Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. 5th ed. München: C. H. Beck, 2019.

20. TOLD, J. Business Judgment Rule: a Generally Applicable Principle? European Business Law Review. 2015, Vol. 26, No. 5, pp. 713 et seq. CrossRef

21. TORGGLER, U. Zivilrechtliche Grundlagen der Treuepflichten. In: KALSS, S. - TORGGLER, U. Treuepflichten. Wien: Manz, 2018, pp. 1 et seq.

22. WINNER, M. Busines Judgment Rule. In: KALSS, S. - SCHÖRGHOFER, P. Handbuch für den Vorstand. Wien: facultas, 2017, pp. 1239 et seq.

23. WINNER, M. Die organschaftliche Treuepflicht. In: KALSS, S. - TORGGLER, U. Treuepflichten. Wien: Manz, 2018, pp. 137 et seq.

Creative Commons License
The Duty of Care and Business Judgment Rule in Austrian Company Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení