AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 125–148

Národní regulace aktivit v oblasti kosmických zdrojů

[National Regulation Regarding Space Resource Activities]

Šimon Pepřík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.10
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The aim of this article is to describe the national regulations regarding space recourse activities in selected countries. The list of countries includes major space-faring countries, Luxembourg for its progressive legislation, and the Czech Republic, European Space Agency and European Union for comparison. The article presents an overview of the steps taken by each country in the field of space resources and discusses their current policies. Where they are not known, it is attempted to estimate them based on an analysis of publicly available documents and information. A conclusion is made presenting possible future development in space-faring countries as well as the direction of the international community.

Klíčová slova: national regulation; outer space resources; celestial bodies; outer space; Artemis Accords; SpaceResources.lu

reference (88)

1. AMOS, J. China’s Chang’e-5 mission leaves Moon’s surface. In: BBC [online]. 4. 12. 2020 [cit. 2020-12-05]. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/science-environment-55179983.

2. Any attempts to ‘privatize’ outer space unacceptable – Kremlin. In: TASS Russian News Agency [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné na: https://tass.com/science/1141217.

3. BITTENCOURT NETO, O. DE O. – HOFMANN, M. – MASSON-ZWAAN, T. – STEFOUDI, D. (eds.). Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities: a Commentary [online]. The Netherlands: Eleven International Publishing, 2020 [cit. 2020-09-12]. Dostupné na: https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462361218#57.

4. Brazil Signs Artemis Accords. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 15. 6. 2021 [cit. 2021-07-28]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/brazil-signs-artemis-accords.

5. Comment by the Information and Press Department on the US President’s executive order on encouraging international support for the recovery and use of space resources. In: The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation [online]. 7. 4. 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné na: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4096701.

6. Commercial Space Launch Competitiveness Act, Public Law 98-575, ze dne 30. 10. 1984.

7. Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Information on the activities of international intergovernmental and non-governmental organizations relating to space law [online]. 26. 3. 2013 [cit. 2021-10-11]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2013_CRP06E.pdf.

8. Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Report of the Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space A/74/20 [online]. 3. 7. 2019, s. 26 [cit. 2020-10-25]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/a/a7420_0_html/V1906077.pdf.

9. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. The Hague Space Resources Governance Working Group [online]. 12. 4. 2018 [cit. 30-11-2021]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_18_0_html/AC105_C2_2018_CRP18E.pdf.

10. Council of State. In: The Luxembourg Government [online]. 28. 11. 2018 [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/en/systeme-politique/conseil-etat.html.

11. DAVID, L. 4 Indian astronauts are training in Russia for future spaceflights. In: Space [online]. 8. 9. 2020 [cit. 2020-11-05]. Dostupné na: https://www.space.com/indian-astronauts-train-with-russian-agency.html.

12. DAVID, L. China selects 18 new astronauts in preparation for space station launch. In: Space [online]. 8. 10. 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné na: https://www.space.com/china-selects-new-astronauts-for-space-station.

13. Department of defense and full-year continuing appropriations act, Public Law 112-10, ze dne 15. 4. 2011.

14. DUNK, F. VON DER. The US Space Launch Competitiveness Act of 2015. In: JURIST [online]. 30. 11. 2015 [cit. 2020-09-26]. Dostupné na: https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/.

15. ESA and LSA confirm strategic partnership for European Space Resources Innovation Centre. In: Luxembourg Space Agency [online]. 27. 11. 2019 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/ESA_and_LSA_confirm_space_resources_partnership.html.

16. ESA budget 2020. In: The European Space Agency [online]. 14. 1. 2020 [cit. 2020-11-13]. Dostupné na: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/01/ESA_budget_2020.

17. ESA facts. In: The European Space Agency [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts.

18. ESA Space Resources Strategy. In: European Space Agency [online]. 23. 5. 2019 [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-strategy.

19. Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources, E.O. 13914, ze dne 6. 4. 2020.

20. Evropská kosmická agentura (ESA). In: Czech Space Portal [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: https://www.czechspaceportal.cz/esa-gsa/evropska-kosmicka-agentura-esa/.

21. Frans von der Dunk. In: University of Nebraska–Lincoln [online]. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://law.unl.edu/frans-von-der-dunk/.

22. GOSWAMI, N. China in Space: Ambitions and Possible Conflict [online]. Strategic Studies Quarterly. 2018, Vol. 12, No. 1, s. 74–97 [cit. 2020-10-30]. Dostupné na: www.jstor.org/stable/26333878.

23. GOUYON MATIGNON, L. DE. The Commercial Space Launch Act of 1984. In: Space Legal Issues [online]. 3. 6. 2019 [cit. 2020-09-26]. Dostupné na: https://www.spacelegalissues.com/the-commercial-space-launch-act-of-1984/.

24. Government of India, Department of Space. Draft Space Activities Bill, 2017 [online]. 21. 11. 2017 [cit. 2020-11-05]. Dostupné na: https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/1970/Draft%20Space%20Activities%20Bill%202017.pdf.

25. GREGERSEN, E. Rakesh Sharma. In: Britannica [online]. 9. 1. 2020 [cit. 2020-11-05]. Dostupné na: https://www.britannica.com/biography/Rakesh-Sharma.

26. Hearing of the Senate Space, Science, and Competitiveness Subcommittee: Reopening the American Frontier: Exploring How the Outer Space Treaty Will Impact American Commerce and Settlement in Space [online]. 23. 5. 2017 [cit. 2020-11-12]. Dostupné na: https://www.commerce.senate.gov/services/files/1E3724FE-15BC-4B24-8BA1-D5404C7DF904.

27. China Moon mission lands Chang’e-4 spacecraft on far side. In: BBC [online]. 2. 1. 2019 [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/science-environment-46724727.

28. China to launch Changְ’e-5 lunar probe in 2020. In: People’s Daily Online [online]. 28. 10. 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné na: http://en.people.cn/n3/2019/1028/c90000-9626774.html.

29. Christopher D. Johnson. In: Secure World Foundation [online]. [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://swfound.org/about-us/our-team/christopher-d-johnson/.

30. International Institute of Air and Space Law. The Hague International Space Resources Governance Working Group. In: Leiden University [online]. [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-of-air-space-law/the-hague-space-resources-governance-working-group#sponsors.

31. JONES, A. China is building a new rocket to fly its astronauts on the moon. In: Space [online]. 1. 10. 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné na: https://www.space.com/china-rocket-for-crewed-moon-missions.

32. JONES, A. This Is China’s New Spacecraft to Take Astronauts to the Moon. In: Space [online]. 2. 10. 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné na: https://www.space.com/china-new-spacecraft-crewed-moon-missions.html.

33. Gaganyaan mission to take Indian astronaut to space by 2022: PM Modi. In: The Hindu [online]. 15. 8. 2018 [cit. 2020-11-05]. Dostupné na: https://www.thehindu.com/news/national/gaganyaan-mission-to-take-indian-astronaut-to-space-by-2022-pm-modi/article24695817.ece.

34. GRUSH, L. NASA announces international Artemis Accords to standardize how to explore the Moon. In: The Verge [online]. 15. 5 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.theverge.com/2020/5/15/21259946/nasa-artemis-accords-lunar-exploration-moon-outer-space-treaty.

35. Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space A/74/20 [online]. 20. 8. 2019 [cit. 2021-09-08]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/a/a7420_0_html/V1906077.pdf.

36. KARLÍK, T. NASA chce hledat život na Venuši sama: zvažuje vyslání robotické sondy. In: ČT24 [online]. 17. 9. 2020 [cit. 2020-07-11]. Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3185820-nasa-chce-hledat-zivot-na-venusi-sama-zvazuje-vyslani-roboticke-sondy.

37. KARLÍK, T. Venuše se stala přes noc lákavým cílem: Rusko ji chce nyní zkoumat samo, bez spolupráce s USA. In: ČT24 [online]. 16. 9. 2020 [cit. 2020-07-11]. Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3184902-venuse-se-stala-pres-noc-lakavym-cilem-rusko-ji-chce-nyni-zkoumat-samo-bez-spoluprace-s.

38. KLUGER, J. A New Space Pact Seeks to Ensure Peace and Prosperity on the Moon. In: Time [online]. 14. 10. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://time.com/5899880/artemis-accords-moon-peace/.

39. KOBERA, V. Dotaz na postoj České republiky k problematice kosmických zdrojů [e-mailová komunikace]. 9. 11. 2020 [cit. 2020-11-09].

40. Legal Framework. In: Luxembourg Space Agency [online]. 18. 11. 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html.

41. Legislative train schedule: a Europe fit for the digital age. In: European Parliament [online]. 23. 8. 2020 [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-crypto-assets-2/10-2020.

42. Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, Mémorial A674, ze dne 20. 7. 2017.

43. Long-term Sustainability of Outer Space Activities. In: United Nations Office for Outer Space Affairs [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-space-activities.html.

44. Luxembourg agreed to cooperate with Russia on space resources. In: Luxembourg Trade & Invest [online]. 15. 2. 2018 [cit. 2020-11-02]. Dostupné na: https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-agreed-cooperate-russia-space-resources/.

45. MAN, P. DE. Luxembourg’s law on space resources rests on a contentious relationship with international framework. In: The Space Review [online]. 23. 10. 2017 [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: https://www.thespacereview.com/article/3355/1.

46. Memorandum of Understanding between the Ministry of Transport of the Czech Republic and the Ministry of the Economy of the Grand Duchy of Luxembourg on a Cooperation in the Frame of Space Resources Exploration and Utilization. 2. 10. 2018.

47. Mike Gold, Former Associate Administrator for Space Policy and Partnerships. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 7. 4. 2021 [cit. 2021-10-31]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/Michael_Gold.

48. Ministerstvo dopravy České republiky. Národní kosmický plán 2020–2025 [online]. 14. 10. 2019 [cit. 2020-11-09]. Dostupné na: https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-2025_CZ.pdf.

49. NASA Gains Broad International Support for Artemis Program at IAC. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 8. 11. 2019 [cit. 2020-11-13]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/nasa-gains-broad-international-support-for-artemis-program-at-iac.

50. NASA Selects Companies to Collect Lunar Resources for Artemis Demonstrations. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 3. 12. 2020 [cit. 2020-12-05]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations.

51. National Aeronautics and Space Administration. Artemis Accords [online]. [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords_v7_print.pdf.

52. National Aeronautics and Space Administration. Artemis PLAN: NASA’s Lunar Exploration Program Overview [online]. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf.

53. NEWMAN, CH. Artemis Accords: why many countries are refusing to sign Moon exploration agreement. In: The Conversation [online]. 19. 10. 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné na: https://theconversation.com/amp/artemis-accords-why-many-countries-are-refusing-to-sign-moon-exploration-agreement-148134.

54. New South Wales and Luxembourg sign MoU on future space activities. In: Luxembourg Space Agency [online]. 3. 2. 2020 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2020/new_south_wales_mou.html.

55. New Zealand Signs Artemis Accords. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 1. 6. 2021 [cit. 2021-07-28]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/new-zealand-signs-artemis-accords.

56. PEPŘÍK, Š. Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech. Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2021, Vol. LXVII., č. 3, s. 153–166. Dostupné na: https://karolinum.cz/data/clanek/9469/Iurid_67_3_0153.pdf.

57. PERI, D. India to have its own space station: ISRO. In: The Hindu [online]. 13. 6. 2019 [cit. 2020-11-05]. Dostupné na: https://www.thehindu.com/sci-tech/science/india-to-have-a-separate-space-station-isro/article27898707.ece.

58. Philip de Man. In: KU Leuven [online]. [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00060149.

59. Poland Signs Artemis Accords at International Astronautical Congress. In: U.S. Embassy & Consulate in Poland [online]. 27. 8. 2021 [cit. 2021-10-31]. Dostupné na: https://pl.usembassy.gov/artemis_eng/.

60. RAFFERTY, J. P. Regolith. In: Britannica [online]. [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.britannica.com/science/regolith.

61. Republic of Korea Joins List of Nations to Sign Artemis Accords. In: National Aeronautics and Space Administration [online]. 27. 5. 2021 [cit. 2021-07-28]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/republic-of-korea-joins-list-of-nations-to-sign-artemis-accords.

62. Russia proposes signing deal with Luxembourg on space research cooperation. In: TASS Russian News Agency [online]. 6. 3. 2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné na: https://tass.com/science/1047731.

63. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=d44TQRewClc.

64. SOLDATKIN, V. Russia wants to join Luxembourg in space mining. In: REUTERS [online]. 6. 3. 2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné na: https://uk.reuters.com/article/us-luxembourg-russia-space/russia-wants-to-join-luxembourg-in-space-mining-idUKKCN1QN1OQ.

65. SpaceResources.lu Initiative. In: Luxembourg Space Agency [online]. 18. 11. 2019 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html.

66. SPUDIS, P. Lunar Resources: Unlocking the Space Frontier. Ad Astra [online]. 2011, Vol. 23, No. 2 [cit. 2020-09-24]. Dostupné na: https://space.nss.org/lunar-resources-unlocking-the-space-frontier/.

67. STANG, G. Global commons: between cooperation and competition. In: The European Union Institute for Security Studies [online]. 8. 4. 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://www.iss.europa.eu/content/global-commons-between-cooperation-and-competition.

68. State Council of the People’s Republic of China. Full text of white paper on China’s space activities in 2016 [online]. 28. 12. 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné na: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2016/12/28/content_281475527159496.htm.

69. STIRN, A. Wie die USA das Völkerrecht aushebeln könnten. In: Spektrum.de [online]. 30. 10. 2020 [cit. 2020-11-13]. Dostupné na: https://www.spektrum.de/news/wie-die-usa-das-voelkerrecht-aushebeln-koennten/1787216.

70. STRICKLAND, A. Eight nations sign NASA’s Artemis Accords that guide cooperative exploration of the moon. In: CNN [online]. 14. 10. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://edition.cnn.com/2020/10/14/world/artemis-accords-nations-sign-nasa-scn-trnd/index.html.

71. The Artemis Accords: Principles of Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes [online]. 13. 10. 2020 [cit. 2021-09-08]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf.

72. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and Japan agree to cooperate on exploration and commercial utilization of space resources [online]. 29. 11. 2017 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017-11-29-press-release-mou-japan-space.pdf.

73. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and the Czech Republic cooperate in the frame of space resources exploration and utilization [online]. 10. 10. 2018 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2018/2018-10-10-Press-release-MoU-Czech-Lux-FINAL.pdf.

74. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and the European Space Agency enhance cooperation on asteroid missions, related technology and space resources exploration and utilization [online]. 20. 6. 2017 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017_06_21%20Press%20Release%20ESA%20LeBourget.pdf.

75. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and the Republic of Poland agree to cooperate on space activities with particular focus on the exploration and utilization of space resources [online]. 12. 10. 2018 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2018/2018-10-05-Press-Release-MOU-Luxembourg-Poland-Space.pdf.

76. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and the United Arab Emirates to cooperate on space activities with particular focus on the exploration and utilization of space resources [online]. 10. 10. 2017 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017-10-10-press-release-mou-space.pdf.

77. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg cooperates with China in the exploration and use of outer space for peaceful purpose, including in the utilization of space resources [online]. 16. 1. 2018 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://spacelu.com/wp-content/uploads/2019/06/10-2018-01-17-press-release-cooperation-china-luxembourg.pdf.

78. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. The Grand Duchy of Luxembourg and Belgium join forces to develop the exploration and utilisation of space resources [online]. 23. 1. 2019 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2019/2019-01-23-ENG-joint-press-release-BE-LU.pdf.

79. The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities [online]. 2019 [cit. 2020-07-09]. Dostupné na: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf.

80. The Luxembourg Space Agency and LIST join forces to create a ‘European Space Resources Innovation Centre’ in Luxembourg. In: Luxembourg Space Agency [online]. 5. 8. 2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2020/ESRIC_Agreement_Launch.html.

81. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, UNTC No. 8843 [online]. 27. 1. 1967 [cit. 2021-09-08]. Dostupné na: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20610/volume-610-I-8843-English.pdf.

82. Ukraine becomes the 9th country to sign the Artemis Accords. In: U.S. Embassy in Ukraine [online]. 17. 2. 2020 [cit. 2021-07-28]. Dostupné na: https://ua.usembassy.gov/ukraine-becomes-the-9th-country-to-sign-the-artemis-accords/.

83. UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Global governance and governance of the global commons in the global partnership for development beyond 2015 [online]. 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf.

84. United Nations Office for Outer Space Affairs. The Hague Space Resources Governance Working Group [online]. [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2016/aac_105c_22016crp/aac_105c_22016crp_17_0_html/AC105_C2_2016_CRP17E.pdf.

85. United States and Luxembourg sign Memorandum on space co-operation. In: Luxembourg Space Agency [online]. 10. 5. 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/united-states-memorandum.html.

86. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, Public Law 114-90, ze dne 25. 11. 2015.

87. Usnesení Evropského parlamentu P8_TA(2017)0323 ze dne 12. 9. 2017, o kosmické strategii pro Evropu (2016/2325(INI).

88. WALL, M. NASA wants to buy moon dirt from private companies. In: Space [online]. 10. 9. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://www.space.com/nasa-buy-moon-dirt-private-companies.html.

Creative Commons License
Národní regulace aktivit v oblasti kosmických zdrojů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení