AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 7–23

Čtrnáctý dodatek Ústavy USA a jeho výklad z pohledu hlavních interpretačních metod

[The Fourtheenth Amendment to the United States Constitution and its Interpretation by Main Constitutional Interpretive Methods]

Jaroslav Ženíšek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.1
zveřejněno: 12. 03. 2021

Abstract

The paper analyzes the Fourteenth Amendment to the United States Constitution, especially its first section and the clauses contained in it: the citizenship clause, the privileges or immunities clause, the due process clause and the equal protection clause and the historically variable interpretation of those by the Supreme Court, the decisions of which often accounted for fundamental changes in the perception of the provisions of the Fourteenth Amendment. Quite frequently, it was the Supreme Court that stood behind the significant social changes throughout history, whether in the area of racial segregation that still lasted for many years in the United States even after the end of the civil war, or later in the area of the right to privacy. The paper also deals with the approach of the dominant methods of interpretation to the Fourteenth Amendment, it compares the different approaches and the resulting interpretative conclusions. A special attention is dedicated to the contradictory interpretations of the originalist theory and the Living Constitution theory, the conflict between the advocates of these two lasting until today and still constituting an important part of the constitutional law debate in the United States.

Klíčová slova: Constitution of the United States; Fourteenth Amendment; Supreme Court; interpretation

reference (17)

1. BORK, R. H. The Tempting of America: the Political Seduction of the Law. New York: Touchstone, 1991.

2. BREST, P. The Misconceived Quest for the Original Understanding. Boston University Law Review [online]. 1980, Vol. 60 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://heinonline.org/HOL/Page?.

3. Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států amerických.

4. DUNCAN, R. F. Justice Scalia and the Rule of Law: Originalism vs. the Living Constitution. Regent University Law Review [online]. 2016-2017, Vol. 29, No. 1 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=lawfacpub.

5. ELY, J. H. Democracy and Distrust: a Theory of Judicial Review. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

6. FARBER, D. A. Legal Pragmatism and the Constitution. Minnesota Law Review [online]. 1988, Vol. 72 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2083&context=mlr.

7. Great inaugural addresses: Abraham Lincoln's two speeches. In: National Constitution Center [online]. 18. 1. 2017 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://constitutioncenter.org/blog/great-inaugural-speeches-abraham-lincoln.

8. HAMILTON, A.- MADISON, J.- JAY, J. The Federalist Papers. Londýn: Penguin Books Ltd., 1987.

9. KUST, J. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, o. p. s., 2013.

10. LASH, K. T. The Privileges or Immunities Clause and Unenumerated Rights. Law & Liberty [online]. 21. 3. 2019 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://www.lawliberty.org/2019/03/21/the-privileges-or-immunities-clause-and-une- numerated-rights/.

11. MCGINNIS, J. O.- RAPPAPORT, M. B. Originalism and the Good Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 2013. CrossRef

12. National Archives [online]. [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://founders.archives.gov/documents/Madison/04-03-02-0333.

13. PULLIAM, M. Leaving Lochner Behind. Law & Liberty [online]. 7. 8. 2017 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: https://lawliberty.org/leaving-lochner-behind/.

14. SCALIA, A. A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton: Princeton University Press, 1997.

15. SELTENREICH, R.- KUKLÍK, J. Dějiny angloamerického práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2011.

16. The Bicentennial Speech. In: Thurgood Marshall [online]. 2019 [cit. 2020-09-11]. Dostupné na: http://thurgoodmarshall.- com/the-bicentennial-speech/.

17. Ústava Spojených států amerických.

Creative Commons License
Čtrnáctý dodatek Ústavy USA a jeho výklad z pohledu hlavních interpretačních metod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení