AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 19–29

The ‘logic of globalization’ versus the ‘logic of the internal market’: a new challenge for the European Union

[The ‘logic of globalization’ versus the ‘logic of the internal market’: a new challenge for the European Union]

Johan Meeusen

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.29
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

Globalization confronts the European Union with many new challenges. One of these concerns the applicability of harmonized EU law to cross-border situations involving third countries. In its recent judgment in Google/CNIL (C-507/17), on the territorial reach of the EU data protection rules and the “right to be forgotten”, the CJEU introduces a new “logic of globalization” which must be distinguished from the traditional “logic of the internal market”. While the latter justifies extraterritoriality in case internal market interests are affected, restraint characterizes the former. The global horizon does not diminish pertinent EU interests and objectives, but their effective implementation is threatened by the absence of the ensured enforcement of EU law and potential countermeasures. In context of globalization, it is international collaboration rather than unilateralism that would enable the EU to protect its interests and those of its citizens more adequately.

Klíčová slova: European Union; globalization; internal market; harmonization; conflict of laws

reference (13)

1. ADAMS, M. et al. (eds). Judging Europe's Judges. The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice. Oxford, Hart Publishing, 2015.

2. CHALAS, C. - FENTIMAN, R. Judicial discretion. In: WATT, M. H. et al. (eds). Global Private International Law. pp. 35-54.

3. CURRIE, B. Notes on Methods and Objectives in the Conflict of Laws. In: B CURRIE, B. Selected Essays on the Conflict of Laws, Durham, N.C. Duke University Press, 1963, pp. 185-186.

4. DASKAL, J. Microsoft Ireland and content regulation: data, territoriality, and the best way forward. In: WATT, M. H. et al. (eds.), Global Private International Law. Cheltenham, Edward Elgar, 2019, pp. 410-413.

5. de WAELE, H. Legal Dynamics of EU External Relations. Dissecting a Layered Global Player. 2nd edition. Heidelberg, Springer, 2017. CrossRef

6. HEYMANN, J. - BISMUTH, R. Free movement of corporations. In: WATT, M. H. et al. (eds). Global Private International Law. pp. 436-455.

7. GRUŠIĆ, U. - PATAUT, E. Global labour market. In: WATT, M. H. et al. (eds). Global Private International Law. pp. 472-492. CrossRef

8. GSTREIN, O.J. The Judgment That Will Be Forgotten. In: Verfassungsblog on Matters Constitutional. [online]. 25. 9. 2019 [cit. 2020-06-20]. Available at: <https://verfassungsblog.de/the-judgment-that-will-be-forgotten/>.

9. LAGARDE, P. La globalisation du droit international privé. In: Paul Lagarde. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Katowice, 2019, pp.59-69

10. van LOON, H. The Global Horizon of Private International Law Inaugural Lecture. Private International Law Session, 2016, vol°380, In: Collected Courses of the Hague Academy of International Law. pp. 41-108

11. WATT, M. H. et al. (eds). Global Private International Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2019.

12. WATT, M. H. - ARROYO, F. D.P. (eds). Private International Law and Global Governance. Oxford, OUP, 2014.

13. WATT, M. H. (ed.). Private International Law and Public Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2015 (2 volumes). CrossRef

Creative Commons License
The ‘logic of globalization’ versus the ‘logic of the internal market’: a new challenge for the European Union is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení