AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 19–29

Qualifikation und Konfession am Beispiel München: Kirchenzugehörigkeit in Münchner Chefetagen

[Hierarchies of qualification and denomination: the example of Munich]

Robert Geipel

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.60
zveřejněno: 02. 06. 2019

Abstract

The article gives a short overview on previous engagements of the author in the field of the geography of religion. Then it starts out to ascertain that confessional denomination can be used as an indicator for selective mobility of highly qualified people. The faculties of the two Munich universities as well as civil servants of Munich’s public administration (23.000 cases), employees of major companies in industry (BMW and DASA), commercial services like “Munich Re‑Insurance” and the media (Bavarian Broadcasting Company), with altogether 37.000 cases, were included in the study. It shows that the higher the rank in the various hierarchies the bigger is the share of Protestants (who are in a diaspora situation here) and of those who have left their denominations. In this group, disintegration from traditional relations in favour of an individualistic lifestyle is evident. Hierarchie kvalifikace a náboženského vyznání: příklad města Mnichova Článek předkládá krátký přehled hlavních zájmů autora na poli religiózní geografie. Kromě toho se pokusí zjistit, zda náboženské vyznání může být používáno jako indikátor selektivní mobility vysoce vzdělaných obyvatel. Toto bylo ověřováno na dvou mnichovských univerzitách, u státních úředníků v Mnichově (celkem 23 000 respondentů), u zaměstnanců největších závodů v průmyslu (BMW a DASA), u komerčních služeb jako např. pojišťovnictví a média (Bavorský rozhlas a televize), přičemž do šetření bylo zahrnuto celkem okolo 37 000 respondentů. Výzkum prokázal, že čím je vyšší postavení a kvalifikace zaměstnanců, tak tím je i vyšší podíl protestantů (kteří jsou v Bavorsku, resp. v Mnichově v menšině) a také těch, kteří opustili svoji původní církev. Tato skupina je charakteristická opuštěním tradičních vztahů a hodnot a preferuje přitom individuální životní styl.

klíčová slova: religious denomination; qualification; Munich; geography of religion

Creative Commons License
Qualifikation und Konfession am Beispiel München: Kirchenzugehörigkeit in Münchner Chefetagen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Ke stažení