ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 4 (2022), 149–152

Successful Pregnancy Outcome after Amnioreduction Treated Acute Polyhydramnios Caused by Duodenal Atresia

Edin Medjedovic, Zlatan Zvizdic, Anis Cerovac, Sabaheta Jonuzovic-Prosic, Emir Milisic

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2023.6
zveřejněno: 16. 03. 2023

Abstract

The aim of our manuscript is to report of a successful perinatal outcome after treatment of acute polyhydramnios caused by duodenal atresia. A 34-year-old G3P1 was referred due to polyhydramnios in the 30th week of pregnancy. Ultrasound revealed polyhydramnios, amniotic fluid index (AFI) 28, and a double bubble sign that indicated duodenal atresia and dilatated oesophagus. In the 32nd week of gestation, the volume of amniotic fluid increases, AFI 35, along with symptoms of dyspnea and abdominal pain. Due to the clinical picture and the early gestational age, it was decided to perform an amnioreduction. In the 36th week of gestation cesarean section was performed. The baby was taken for exploratory laparotomy and found to have a simultaneous complete duodenal atresia and annular pancreas with associated dilated the first portion of the duodenum and the stomach. A side-to-side duodenoduodenostomy via single-layer hand-sewn anastomosis was performed over a transanastamotic feeding tube (TAFT). The postoperative course was uneventful. Amnioreduction is useful and safe in the treatment of acute polyhydramnios caused by duodenal atresia and thus has a significant role in prolonging gestation until fetal maturity.

klíčová slova: polyhydramnios; pediatric surgery; invasive ultrasound; antenatal care

Creative Commons License
Successful Pregnancy Outcome after Amnioreduction Treated Acute Polyhydramnios Caused by Duodenal Atresia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení