ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 96–100

Genotype Associations with the Different Phenotypes of Atopic Dermatitis in Children

Volodymyr Dytiatkovskyi, Tetiana Drevytska, Tetiana Lapikova-Bryhinska, Victor Dosenko, Olexandr Abaturov

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.17
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

This study deals with detecting the associations of atopic dermatitis’ (AD) phenotypes in children: alone or combined with seasonal allergic rhino-conjunctivitis (SARC) and/or perennial allergic rhinitis (PAR), and/or with bronchial asthma (BA) with single nucleotide polymorphisms (SNP) of filaggrin (FLG), thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and orsomucoid-like-1 protein 3 (ORMDL3) genes. Male and female pediatric patients aged from 3 to 18 years old were recruited into the main (AD in different combinations with SARC, PAR, BA) and control groups (disorders of digestives system, neither clinical nor laboratory signs of atopy). Patients were genotyped for SNP of rs_7927894 FLG, rs_11466749 TSLP, rs_7216389 ORMDL3 variants. Statistically significant associations of the increased risk were detected of AD combined with SARC and/or PAR and AD combined with BA (possibly, SARC and/or PAR) with C/T rs_7927894 FLG and T/T rs_7216389 ORMDL3 genotypes. Genotype C/C rs_7927894 FLG significantly decreases the risk of AD combined with SARC and/or PAR by 2.56 fold. Several genotypes’ associations had a trend to significance: C/C rs_7216389 ORMDL3 decreases and C/T rs_7216389 ORMDL3 increases the risk for developing AD alone phenotype; A/G rs_11466749 TSLP decreases the risk of AD combined with BA (possibly, SARC and/or PAR) phenotype development.

Klíčová slova: atopic dermatitis; children; genotype; phenotype; associations; filaggrin; thymic stromal lymphopoietin; orsomucoid1-like protein 3

Creative Commons License
Genotype Associations with the Different Phenotypes of Atopic Dermatitis in Children is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení