ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 91–95

Unintentional Opioid Overdoses Treated at University Clinic of Toxicology-Skopje in a Nine-Year-Period

Natasha Simonovska, Vesna Velik-Stefanovska, Aleksandra Babulovska

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.16
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Background: The aim of this study was to assess the epidemiological profile of unintentional opioid overdoses, the prevalence and number of psychotropic substances involved in opioid overdoses.Methods: This was a descriptive study, in which 180 participants were enrolled, and covered a nine-years-period. For collecting data was used the National patient electronic system “My term”. The variables as gender, age, duration of opioid dependence, number of overdoses, type of substance, number of antidote ampoules, duration of hospitalization were analyzed. Severity of poisoning was made by using the Poison severity score. Results: Opioid overdose cases were significantly higher among males than females. Mean age with standard deviation (SD) was 32.23 ± 6.71 years. Mean years (±SD) of duration of opioid use disorder was 11.60 ± 5.89 years. The most commonly used primary substance was methadone in 68.89% and heroin in 31.11% cases. Twenty patients were treated with mechanical ventilation because of the severe respiratory depression. Poison severity score was moderate in 51.11%, severe in 45.56% and fatal in 3.33% of the cases. Conclusion: Most of the cases, predominantly males used one or two substances. The combination of methadone and benzodiazepine was most frequently used and the most common way was by injecting the abused substances. In most of the subjects PSS score was moderate and severe with no differences between genders.

Klíčová slova: opioids; overdose; Naloxone; Flumazenil; poison severity score

Creative Commons License
Unintentional Opioid Overdoses Treated at University Clinic of Toxicology-Skopje in a Nine-Year-Period is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení