ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 101–107

Iatrogenic Fracture of the Lower Jaw: A Rare Complication of Lower Molar Extraction

Radovan Mottl, Martina Kunderová, Radovan Slezák, Jan Schmidt

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.18
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Iatrogenic mandible fracture is a rare complication of a tooth extraction with an incidence between 0.0033–0.0034%. This study retrospectively analyzes a total of 8 patients who underwent lower molar extraction associated with mandible fracture during tooth removal in the period from April 2006 to March 2019. The assessed parameters were age and sex of patients, method of tooth extraction, side distribution of fracture, type of extracted tooth, the position of a lower third molar, presence of bone pathological lesion formed in connection with a tooth, displacement of bone fragments, and sensory impairment in the innervation area of the mental nerve. The position and impaction of the lower third molars were evaluated according to Pell and Gregory’s classification and Winter’s classification. One fracture was left-sided, and 7 fractures were right-sided. In 6 cases, Winter’s extraction elevator was used. In 7 patients, the mandible fracture was treated surgically by performing stable osteosynthesis with the plates and screws. One patient was treated conservatively. This work analyzes the causes of iatrogenic mandible fractures and provides recommendations to reduce the risk of their occurrence.

Klíčová slova: iatrogenic fracture; lower jaw; tooth extraction; dental elevator; complications

Creative Commons License
Iatrogenic Fracture of the Lower Jaw: A Rare Complication of Lower Molar Extraction is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení