ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 60–63

Horseshoe Kidney Complicated by Xanthogranulomatous Pyelonephritis in a Young Girl: A Case Report and Review of the Literature

Jamal Musayev, Rashad Sholan, Adalat Hasanov, Rizvan Rustamov

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.11
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

The cases of horseshoe kidney presented by xanthogranulomatous pyelonephritis are very rare. In this study, the case of XGP developing in HSK in a young female patient was presented due to its rare incidence and the previously reported cases were reviewed, as well. The patient, who has end-stage renal disease and was under treatment, admitted to the clinic for preemptive kidney transplantation. Bilateral open en bloc nephrectomy was performed before the kidney transplantation. The histopathological examination of the specimen was reported as XGP. Eight months later, living-donor organ transplantation was performed to the patient with the kidney obtained from her father. XGP can present as a complication of HSK. Moreover, HSK may rarely be manifested by end-stage renal disease in young patients. In such cases, who would undergo kidney transplantation, it is important to examine the HSK in detail and perform bilateral nephrectomy to prevent complications after transplantation.

Klíčová slova: horseshoe kidney; xanthogranulomatous pyelonephritis; bilateral nephrectomy; end-stage renal disease

Creative Commons License
Horseshoe Kidney Complicated by Xanthogranulomatous Pyelonephritis in a Young Girl: A Case Report and Review of the Literature is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení