ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 64–69

Α Case of Severe Thyroid Eye Disease Treated with Tocilizumab

Aysel Mehmet, Eirini-Kanella Panagiotopoulou, Aristeidis Konstantinidis, Charalampos Papagoras, Panagiotis Skendros, Doukas Dardabounis, Athanasia Maria Mikropoulou, Georgios Labiris

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.12
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

This is a case report describing a patient with severe thyroid eye disease complicated with dysthyroid optic neuropathy that was unresponsive to intravenous steroids and orbital radiotherapy but responded well to intravenous tocilizumab.

Klíčová slova: thyroid eye disease; tocilizumab

Creative Commons License
Α Case of Severe Thyroid Eye Disease Treated with Tocilizumab is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení