ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 55–59

Peritoneal Pseudocyst Causing Acute Abdomen as a Complication of Cronh’s Disease

Christos Damaskos, Nikolaos Garmpis, Anna Garmpi, Aliki Liakea, Dimitrios Mantas

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.10
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Peritoneal pseudocysts (PPs) in patients who are diagnosed with Crohn’s disease (CD), is a rarely diagnosed entity with unknown epidemiology, etiology and pathogenesis. We present the case of a 30-year old male with known CD who presented with an acute abdomen because of a PP. PPs are developed as a complication caused in patients, suffering from mainly thee conditions. Firstly, PPs appear in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), they are also developed in patients with peritoneal trauma and finally in CD patients. Our case belongs to these three reported cases in our literature review, since it refers to a CD patient that developed PPs. He underwent emergency laparotomy and excision of the cyst, with good postoperative results. A literature review of 22 publications show that PPs often represent a diagnostic and therapeutic problem as it has a variable presentation and there are no data on what the best treatment option is – surgical excision or aspiration.

Klíčová slova: peritoneal; pseudocyst; crohn; acute; abdomen

Creative Commons License
Peritoneal Pseudocyst Causing Acute Abdomen as a Complication of Cronh’s Disease is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení