ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 50–54

Hirata’s Disease: Rare Cause of Hypoglycaemia in Caucasian Male

Kateřina Žibřidová, Barbora Havlínová, Eliška Svobodová, Pavel Žák, Jan Čáp, Filip Gabalec

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.9
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Insulin autoimmune syndrome or Hirata’s disease is an extremely rare condition leading to hypoglycaemia of variable severity due to autoantibodies against insulin. We present the first case documented in the Czech Republic.

Klíčová slova: hyperinsulinemic hypoglycaemia; insulin autoantibodies; Hirata’s disease; insulin autoimmune syndrome

Creative Commons License
Hirata’s Disease: Rare Cause of Hypoglycaemia in Caucasian Male is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení