ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 46–49

Rare Complication of Necrotizing Pancreatitis: Extension of Retroperitoneal Abscess into Femoral Region

Maja Karin, Ante Bogut, Ivan Romic, Hrvoje Silovski, Josip Figl, Danijel Pravdic, Mile Volaric, Emil Babic, Branko Bakula, Renata Romic

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.8
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Distant abscesses are uncommon during the episode of acute pancreatitis (AP). However, these are possible sequalae of necrotizing pancreatitis and should be treated appropriately to prevent serious septic complications. We demonstrate a case of a 56-year-old male patient who presented with severe necrotizing pancreatitis and distant retroperitoneal abscess that reached femoral region and was detected on diagnostic imaging scans. Combination of surgical and supportive therapy was employed, and the patient recovered well with no permanent consequences. Our article highlights the importance of quick and accurate diagnosis and timely intervention in this rare type of pancreatitis complication.

Klíčová slova: pancreatitis; retroperitoneal; drainage

Creative Commons License
Rare Complication of Necrotizing Pancreatitis: Extension of Retroperitoneal Abscess into Femoral Region is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení