ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 8–14

The Effects of Ranitidine Treatment on the Risk of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A Case-Control Study

Zlatan Zvizdic, Emir Milisic, Asmir Jonuzi, Sabina Terzic, Denisa Zvizdic, Semir Vranic

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.2
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Introduction: Gastric acidity plays an important role in the protection of infants against various pathogens from the environment. The histamine-2 receptor blockers (H2-blockers) are off-labeled drugs that are frequently prescribed in preterm neonates to prevent stress ulcers. The impact of the H2-blockers on the development of the necrotizing enterocolitis (NEC) in preterm infants is still controversial, particularly in the developing world. Materials and Methods: One hundred twenty-two preterm infants were enrolled in the study. The multivariate logistic regression model was used to identify potential postnatal risk factors associated with NEC. Results: Preterm infants (n = 51) with total NEC, medical NEC, and surgical NEC had the highest rate of receiving ranitidine compared with controls (n = 71) (39.2%, 19.6%, and 47.6%, p < 0.05). Logistic regression analysis revealed that ranitidine use and nosocomial infections were significantly associated with NEC development (odds ratios 1.55 and 3.3). Conclusions: We confirm that ranitidine administration was associated with an increased risk of NEC in preterm infants. H2-blockers use should be only administered in very strictly selected cases after careful consideration of the risk-benefit ratio.

Klíčová slova: ranitidine; necrotizing enterocolitis; preterm infants; developing countries

Creative Commons License
The Effects of Ranitidine Treatment on the Risk of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A Case-Control Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení