ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 1–7

The Connection between MicroRNAs from Visceral Adipose Tissue and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Veronika Zubáňová, Zuzana Červinková, Otto Kučera, Vladimír Palička

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.1
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is one of the most important causes of liver disease worldwide leading the foreground cause of liver transplantation. Recently miRNAs, small non-coding molecules were identified as an important player in the negative translational regulation of many protein-coding genes involved in hepatic metabolism. Visceral adipose tissue was found to take part in lipid and glucose metabolism and to release many inflammatory mediators that may contribute to progression of NAFLD from simple steatosis to Non-Alcoholic SteatoHepatitis. Since visceral adipose tissue enlargement and dysregulated levels of miRNAs were observed in patients with NAFLD, the aim of this paper is to reflect the current knowledge of the role of miRNAs released from visceral adipose tissue and NAFLD.

Klíčová slova: non-alcoholic fatty liver disease; non-alcoholic steatohepatitis; NAFLD; NASH; microRNA; miRNA; adipose tissue; inflammation; lipid metabolism

Creative Commons License
The Connection between MicroRNAs from Visceral Adipose Tissue and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení