ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 101–112

Association of XPC Polymorphisms with Cutaneous Malignant Melanoma Risk: Evidence from a Case-Control Study and Meta-Analysis

Fatemeh Asadian, Seyed Mohammadreza Niktabar, Yaser Ghelmani, Shadi Kargar, Elahe Akbarian, Seyed Alireza Emarati, Jalal Sadeghizadeh-Yazdi, Hossein Neamatzadeh

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.27
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

Background: A number of studies have reported that the xeroderma pigmentosum complementation group C (XPC) polymorphisms are associated with cutaneous malignant melanoma (CMM) susceptibility. But the results of those studies were inconsistent. Here, we performed a study to obtain a more conclusive result on the association of XPC polymorphisms with risk of CMM. Methods: The XPC Lys939Gln and Ala499Val polymorphisms were genotyped in 150 CMM cases and 150 controls by PCR-RFLP assay. Subsequently, all published relevant studies were identified through a comprehensive literature search in PubMed, Web of Science, and CNKI databases. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) were calculated to estimate the strength of correlation. Results: There was no significant association between XPC Lys939Gln and Ala499Val polymorphisms and CMM risk in our population. A total of 15 case-control studies including ten studies with 5,990 cases and 7,697 controls on XPC Lys939Gln and five studies with 3,139 cases and 3,721 controls on XPC Ala499Val polymorphism were selected. Pooled data revealed that XPC Lys939Gln (C vs. A: OR = 1.108, 95% CI 1.008– 1.217; P = 0.033) and Ala499Val (C vs. A: OR = 0.918, 95% CI 0.850–0.992; p = 0.031; CC+CA vs. AA: OR = 0.904, 95% CI 0.819–0.997; p = 0.043) polymorphisms were significantly associated with an increased risk of CMM. Moreover, stratified analyses by ethnicity revealed that the XPC Ala499Val and Lys939Gln polymorphisms were significantly associated with risk of CMM in Caucasians and mixed populations, respectively. Conclusions: This meta-analysis result suggested that XPC Lys939Gln and Ala499Val polymorphisms were significantly associated with risk of CMM.

Klíčová slova: cutaneous melanoma; malignant melanoma; XPC gene; polymorphism; meta-analysis

Creative Commons License
Association of XPC Polymorphisms with Cutaneous Malignant Melanoma Risk: Evidence from a Case-Control Study and Meta-Analysis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení