ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 124–127

Acute Compartment Syndrome

Jana Cepková, Leoš Ungermann, Edvard Ehler

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.26
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

Acute compartment syndrome occurs most frequently in connection with injuries, terminal or chemical damage of tissues, ischemia, the activity of toxins or in patients with tissue ischemia or muscle necrosis. Clinical findings have found pronounced pain, followed by paresthesias, pallor, and paresis. Decreased pulsation of arteries has also been a frequent finding. In severe forms decompressive fasciotomy has been indicated within the first 12–24 hours after diagnosis. In the following paper, the authors present the case report of a 68-year woman who swallowed 1500 mg of trazodone as an attempt at suicide. After 12 hours her husband found her lying on the carpet with compression of the left arm under the trunk. The patient was treated conservatively and followed clinically, examined by ultrasonography, EMG and finally MRI.

Klíčová slova: compartment syndrome; trazodone intoxication; ultrasonography; electromyography; magnetic resonance imaging

Creative Commons License
Acute Compartment Syndrome is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení