ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 113–118

Uroflowmetry in Non-Monosymptomatic Nocturnal Enuresis in Children of Coastal Region of Croatia

Sandra Prgomet, Marjan Saraga, Sandra Benzon, Daniel Turudić, Dragan Ledina, Danko Milošević

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.28
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

Purpose: The aim of the study was to describe clinical characteristics and bladder assessment in children with Non-Monosymptomatic Nocturnal Enuresis (NMNE) in coastal region of Croatia. Materials and methods: Records on 85 patients with NMNE were retrospectively reviewed. Bladder assessments were performed in all children. In this research we: (i) compare clinical characteristics and features of bladder assessment: uroflowmetry, post void residuals (PVR) and bladder wall thickness between boys and girls with NMNE and we compare (ii) clinical characteristics and bladder assessment between children with primary and secondary NMNE. Results: There were 46 girls and 39 boys. The total of 59 children had primary NMNE and 26 children had secondary NMNE. Uroflow pattern was abnormal in 42% of all children with NMNE. Abnormal uroflow pattern in children with NMNE was more often in girls than in boys (P < 0.05) and in children with secondary than in children with primary NMNE (P < 0.05). Ultrasound evidence of bladder wall thickness was more frequent in boys than in girls. Girls were more likely to have dysfunctional voiding and larger residual urinary volume than boys. Conclusions: Abnormal uroflow pattern in children with NMNE was more often in girls than boys and in children with secondary than in children with primary NMNE.

Klíčová slova: nocturnal enuresis; non-monosymptomatic nocturnal enuresis; uroflowmetry

Creative Commons License
Uroflowmetry in Non-Monosymptomatic Nocturnal Enuresis in Children of Coastal Region of Croatia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení