ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 2 (2020), 63–66

Robotic Management of Fibroids: Discussion of Use, Criteria and Advantages

Ioannis D. Gkegkes, George Iatrakis, Paraskevi-Evangelia Iavazzo, Konstadia Bakalianou, Christos Iavazzo

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.18
zveřejněno: 10. 08. 2020

Abstract

Fibroids are the most common benign tumors affecting fertility and quality of life. Different methods either definitive or fertility sparing are used for their management by using open, laparoscopic and robotic techniques. This is a narrative review presenting the role and the advantages of robotic surgery in fibroids (myomectomies or hysterectomies). Such a management is effective, safe and feasible in hands of well-trained teams even for multiple, large or deep located fibroids.

Klíčová slova: leiomyoma; fibroid; myomectomy; da Vinci©; robot; treatment

Creative Commons License
Robotic Management of Fibroids: Discussion of Use, Criteria and Advantages is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení