ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 2 (2020), 57–62

Hydrocele in Pediatric Population

Ioannis Patoulias, Efstathios Koutsogiannis, Ioannis Panopoulos, Panagiota Michou, Thomas Feidantsis, Dimitrios Patoulias

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.17
zveřejněno: 10. 08. 2020

Abstract

Hydrocele is a collection of fluid within the tunica vaginalis. Based upon the etiology and the pathophysiology, it is divided into, the primary and secondary. The primary hydrocele includes the neonatal or the congenital, the communicating and the non-communicating or the closed or the adult type. The secondary hydrocele can develop in the substrate of a pre-existing disease. After systematic and thorough systematic and thorough research of the relevant literature, we aim at describing all the aspects of this entity, with specific emphasis on the issues that remain unanswered from the scientific community.

Klíčová slova: congenital hydrocele; communicating hydrocele; closed or adult type hydrocele; secondary hydrocele; processus vaginalis; Nuck canal

Creative Commons License
Hydrocele in Pediatric Population is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení