ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 2 (2020), 67–72

Perception of Undergraduate Students at the Faculty of Medicine in Hradec Králové Regarding the Endodontic Education and Suggested Improvements

Martin Kapitán, Lenka Vavřičková, Jakub Suchánek

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.19
zveřejněno: 10. 08. 2020

Abstract

Aim: The aim of this study was to assess the perception of undergraduate dentistry students at Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, the Czech Republic regarding their endodontic education within the context of the Undergraduate Curriculum Guidelines for Endodontology by the European Society of Endodontology (ESE). The secondary aim was to compare this perception among students in the Czech and English groups. Methodology: A questionnaire survey was conducted among fifth year students at the very end of their studies. Results: The students returned 60 filled questionnaires, making the response rate of 75.9%. More than two thirds of the respondents declared that they were competent at or had knowledge of most of the major competencies defined by the ESE. Eighty seven percent of respondents felt competent to perform a root canal treatment on anterior teeth; 86.7% on premolars; and 48.3% on molars. Nearly all respondents (98.3%) recommended more opportunities to practice on patients. Conclusions: The overall perception of the students was that their endodontic education was sufficient and largely conformed to the guidelines. Insufficient exposure to endodontic practice on patients was identified as a deficiency. There were no significant differences in perceptions between the two study groups.

Klíčová slova: dental education; dentistry students; endodontic curriculum; endodontic education; questionnaire survey

Creative Commons License
Perception of Undergraduate Students at the Faculty of Medicine in Hradec Králové Regarding the Endodontic Education and Suggested Improvements is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení