ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 4 (2019), 150–155

Genotype C/C 13910 of the Lactase Gene as a Risk Factor for the Formation of Insulin-Resistant Obesity in Children

Aleksandr Abaturov, Anna Nikulina

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.4
zveřejněno: 10. 02. 2020

Abstract

Introduction: To reduce the risk of insulin resistance in obesity in children with lactase gene genotypes, we studied the factors that stimulate the chronic inflammatory process. Material and methods: 109 children 6–18 years of age were investigated. The main group (n = 56) was presented by children with signs of insulin-resistant obesity according to the criteria of the European Society of Endocrinology and the Pediatric Endocrine Society. The control group (n = 53) included obese children without insulin resistance. A comprehensive clinical examination, food diary analysis, genotyping of the lactase gene by means of the polymerase chain reaction, the Immunochemical Test Method with Electrochemiluminescent Detection of basal insulinemia, Hydrogen breath test with lactose load, sequential analysis, ROC analysis were carried out. Results: Clinical manifestations of lactose maldigestion in a child increased the risk of possible insulin resistance (prognostic coefficient (PC +2.6), as well as the presence of the lactase C/C 13910 gene genotype (PC +5.8) did. The genotype C/T 13910 in children had a protective effect on the risk of obesity (PC −2.9). The lowest risk of insulin-resistant obesity in observed among children with the genotype T/T 13910 (PC −12). Conclusion: The presence of the C/C 13910 genotype of the lactase gene is the main factor formation of insulin resistance in children’s obesity. What is known? The genotype C/C 13910 of the lactase gene as a risk factor for the chronic inflammatory process in the body. What is New? Genotype C/C 13910 of the lactase gene as a risk factor for insulin-resistant obesity in children.

Klíčová slova: genotype C/C 13910; children; lactose maldigestion; obesity; insulin resistance

Creative Commons License
Genotype C/C 13910 of the Lactase Gene as a Risk Factor for the Formation of Insulin-Resistant Obesity in Children is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení