ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 4 (2019), 147–149

Robotic Management of Endometriosis: Discussion of Use, Criteria and Advantages: a Review of the Literature

Ioannis D. Gkegkes, Christos Iavazzo, George Iatrakis, Paraskevi-Evangelia Iavazzo, Fani Pechlivani, Evangelia Antoniou, Konstadia Bakalianou

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.3
zveřejněno: 10. 02. 2020

Abstract

Endometriosis is a very common benign condition affecting fertility and quality of life. Different methods, either definitive or fertility sparing are used for its management by using open, laparoscopic, and robotic techniques. This is a literature review presenting the role and the advantages of robotic surgery in endometriosis. Such a management is effective, safe, and feasible in hands of well-trained multidisciplinary teams even for severe cases of endometriosis.

Klíčová slova: da Vinci robot; endometriosis; treatment; advantages; criteria; quality of life

Creative Commons License
Robotic Management of Endometriosis: Discussion of Use, Criteria and Advantages: a Review of the Literature is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení