ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 4 (2019), 137–146

Association of IL-6 −174 G>C Polymorphism with Susceptibility to Colorectal Cancer and Gastric Cancer: a Systematic Review and Meta-Analysis

Jamal Jafari-Nedooshan, Seyed Alireza Dastgheib, Saeed Kargar, Mohammad Zare, Ali Raee-Ezzabadi, Naeimeh Heiranizadeh, Jalal Sadeghizadeh-Yazdi, Hossein Neamatzadeh

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.2
zveřejněno: 10. 02. 2020

Abstract

Background: The −174G>C (rs1800795) polymorphism at interleukin 6 (IL-6) gene has been reported to be related with the occurrence of colorectal (CRC) and gastric (GC) cancers. However, the results had been conflicting and controversial. In order to give a comprehensive and precise result, we summarized available data to analyze the association of this polymorphism with CRC and GC risk. Methods: A comprehensive literature search on PubMed, Elsevier Science Direct, and CNKI database was performed to identify all eligible studies up to May 15, 2019. The strength of association was assessed by odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CI). Results: A total of 29 case-control studies including 16 studies with 7,560 cases and 9,574 controls on CRC and 13 studies with 1,445 cases and 2,918 controls on GC were selected. Overall, pooled data showed that the IL-6 −174G>C polymorphism was not significantly associated with increased risk of CRC and GC in overall. When stratified by ethnicity, we found a statistically significant association between the IL-6 −174 G>C polymorphism and CRC risk in Asians (CC vs. GG: OR = 1.860, 95% CI 1.061–3.258, p = 0.030; and CC vs. CG+GG: OR = 1.941, 95% CI 1.131–3.331, p = 0.016). Conclusion: The meta-analysis suggests that IL-6 −174G>C polymorphism was not significantly associated with the increased risk of CRC and GC in overall population. However, the results showed that IL-6 −174G>C polymorphism may be associated with risk of GC in Asians. Further studies including a larger sample size will be necessary to clarify these results.

Klíčová slova: colorectal cancer; gastric cancer; interleukin 6; association; meta-analysis

Creative Commons License
Association of IL-6 −174 G>C Polymorphism with Susceptibility to Colorectal Cancer and Gastric Cancer: a Systematic Review and Meta-Analysis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení