Tituly autora Duběda, Tomáš (3)

Études de prosodie contrastive

Études de prosodie contrastive

Duběda, Tomáš

Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirované...

Le cas du français et du tchèque

vydáno: říjen 2014
doporučená cena: 160 Kč

E-shop