Mluvnice katalánštiny

Mluvnice katalánštiny

Zavadil, Bohumil

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2021
ISBN: 978-80-246-4001-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice obsahuje popis katalánské mluvnice doplněný snahou o strukturálně funkční interpretaci slovních druhů a jejich gramatických kategorií. Pozornost je věnována fonetice a fonologii současné katalánštiny, pravopisu, morfologické paradigmatice (zejména verbální), syntaxi a charakteristice dialektálních variant. Autor předkládá čtenářům normu současné spisovné katalánštiny a podává základy strukturálně funkční interpretace jazyka. V závěrečné části knihy je obsažena charakteristika dialektálních variant s textovými ukázkami a stručná charakteristika sociolingvistické situace katalánštiny mezi jazyky dnešního Španělska.