tištěná kniha e-kniha
Mluvnice katalánštiny

Mluvnice katalánštiny

Zavadil, Bohumil

témata: lingvistika

brožovaná, 522 str., 1. vydání
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-2500-3
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice obsahuje popis katalánské mluvnice doplněný snahou o strukturálně funkční interpretaci slovních druhů a jejich gramatických kategorií. Pozornost je věnována fonetice a fonologii současné katalánštiny, pravopisu, morfologické paradigmatice (zejména verbální), syntaxi a charakteristice dialektálních variant. Autor předkládá čtenářům normu současné spisovné katalánštiny a podává základy strukturálně funkční interpretace jazyka. V závěrečné části knihy je obsažena charakteristika dialektálních variant s textovými ukázkami a stručná charakteristika sociolingvistické situace katalánštiny mezi jazyky dnešního Španělska.