tištěná kniha e-kniha
Ivan M. Havel

Ivan M. Havel

Od Puzuka k Sakatekovi (1938–1989)

Wohlmuth Markupová, Jana

témata: biografie a paměti
edice: Orální historie a soudobé dějiny

brožovaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3616-0
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Ačkoli se rodina Havlova těší velké pozornosti a osudy jednotlivých členů byly již literárně zpracovány, životu Ivana M. Havla se dosud nedostalo ze strany historiků systematického zájmu. Právě to bylo impulzem ke vzniku historické biografie, která kombinuje archivní a orálněhistorický výzkum. Vzniká tak obraz člověka, který není pouhým souhrnem biografických dat, ale živoucí osobností, která promlouvá skrze souvislosti a prostředí, v němž se pohybovala.
Monografie se snaží čtenáři přiblížit život významného pokračovatele rodu, ale též vědce, intelektuála a autora, který se pohyboval v několika různých, zdánlivě nesourodých prostředích, na pomezí oficiální a neoficiální sféry, člověka, jenž propojuje vědu a umění. Snaha o porozumění osobnosti Ivana M. Havla je přitom doprovázena vědomím širších, především rodinných souvislostí, sahajících až do počátku dvacátého století.

Obsah

Poděkování
Předmluva

Havlovské preludium
„Duch rodiny“

Na rozhraní republik
Třetirepubliková léta na Havlově
Po Únoru

Dospívání v padesátých letech
Ve Skautu
Problémy se studiem
Samostudium
Na vojně
Vstup do širší společnosti za doprovodu bratra
Arsemid
Ptydepe

Léta šedesátá, léta studentská
Na ČVUT
Věci rodinné a osobní v ovzduší pražského jara
Berkeley

Léta sedmdesátá, léta vědecká
Semináře
První zkušenost s StB: kauza Matematik

Po Chartě 77
Svazek a. č. 844731 MV, krycí jméno Sáva
Po úmrtí profesora Patočky
Problémy v zaměstnání

Postchartovní intermezzo
Od vědy k filozofii (vědy)
Salón a Edice Expedice Dani Horákové

Nové cesty myšlení
Pondělky
Edice Expedice
Úvaha o neoficiální kultuře
Klíčový rok 1979

Mezi ÚTIA a Metou
Robotika, kniha plná paradoxů
Změněná pracovní schopnost

V Metě
Kauza Karavan
Seznámení se Zdeňkem Neubauerem
Dopisy od Ivana
Ne(snadno) dostupný svět filozofie

Výlety fyzické i metafyzické
Filozofická fikce aneb 6-6
Kampademie
Svatojánský výlet
Dialogy Sidonia a Sakateky
K povězeňským hrám Václava Havla

Osmdesátá léta z jiného úhlu pohledu
Partnerské a pracovní proměny
Trvající nátlak StB
Světlá stránka let osmdesátých: Hrobka a další
Spolupráce s bratrem

Sametová revoluce
V Občanském fóru

Závěrem
Ediční poznámka
Literatura
Přílohy

Recenze

Rozhovor Jany Wolhmuth Markupové s Lenkou Kabrhelovou na iRozhlasu si můžete poslechnout zde.

Nejnovější tituly v edici