Epistemic modality in spoken standard Tibetian: epistemic verbal endings and copulas

Epistemic modality in spoken standard Tibetian: epistemic verbal endings and copulas

Vokurková, Zuzana

témata: lingvistika, orientalistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3598-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Monografie pojednává o gramatickém vyjádření epistemické modality ve standardní mluvené tibetštině. Jedná se o systém různých, více či méně častých typů epistemických slovesných koncovek a epistemických sponových sloves, které jsou analyzovány z hlediska sémantického, syntaktického a pragmatického, a ilustrovány četnými příklady.