tištěná kniha e-kniha
Epistemic modality in spoken standard Tibetian: epistemic verbal endings and copulas

Epistemic modality in spoken standard Tibetian: epistemic verbal endings and copulas

Vokurková, Zuzana

témata: lingvistika, orientalistika

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3588-0
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Epistemic modality in standard spoken Tibetan: Epistemic verbal endings and copulas (Epistemická modalita ve standardní mluvené tibetštině: epistemické slovesné koncovky a sponová slovesa)

Monografie pojednává o gramatickém vyjádření epistemické modality ve standardní mluvené tibetštině. Jedná se o systém různých, více či méně častých typů epistemických slovesných koncovek a epistemických sponových sloves, které jsou analyzovány z hlediska sémantického, syntaktického a pragmatického, a ilustrovány četnými příklady.