tištěná kniha
Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice

Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice

Veselý, Arnošt

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: únor 2010
ISBN: 978-80-246-1714-5
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá vymezováním a strukturováním problémů ve veřejné politice, a to z pohledu teoretického, praktického i metodologického. Na jedné straně tak přispívá k porozumění politickým a kognitivním procesům, ve kterých jsou problémy sociálně konstruovány. Na straně druhé čtenáře seznamuje se základními pravidly, jak veřejně politické problémy definovat, aby co nejvíce odrážely realitu a zároveň mohly být účinně a efektivně řešeny.

Obsah

I. ČÁST
VEŘEJNÁ POLITIKA, POLICY ANALYSIS A POLICY WORK
1. ÚVODEM
2. VZNIK A vÝVOJ VEŘEJNÉ POLITIKY A VEŘEJNĚ POLITICKÝCH VĚD
3. VEŘEJNÁ POLITIKA DNES
4. POLICY ANALYSIS
4.1 Tradiční a postpozitivistická policy analysis
4.2 Tradiční policy analysis
4.3 Postpozitivistická policy analysis
5. OD POLICY ANALYSIS K POLICY WORK
6. PROBLÉMOVÝ PŘÍSTUP V POLICY ANALYSIS A POLICY WORK

II. ČÁST
CO JE PROBLÉM A JEHO STRUKTUROVÁNÍ?
7. OBECNÁ VYMEZENÍ PROBLÉMU
8. OBJEKTIVISTICKÉ, SUBJEKTIVISTICKÉ A KONSTRUKTIVISTICKÉ POJETÍ PROBLÉMU
9. TYPY PROBLÉMŮ
9.1 Typologie problémů
9.2 Dobře a špatně strukturované problémy
10. STRUKTUROVÁNÍ A VYMEZOVÁNÍ PROBLÉMU
10.1 Vymezování problémů jako klíčový proces jejich řešení
10.2 Literatura o vymezování problému
10.3 Dimenze pro klasifikaci literatury o vymezování problému
11. SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A JEJICH VYMEZENÍ
12. VEŘEJNĚ POLITICKÉ PROBLÉMY A JEJICH VYMEZENÍ
13. KLÍČOVÉ SMĚRY VE VYMEZENÍ PROBLÉMU V POLICY ANALYSIS

III. ČÁST
POLITIKA DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU
14. POLITIKA (POLlTICS) VYMEZENÍ PROBLÉMU
15. NASTOLOVÁNÍ AGENDY, SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU
16. DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU V PRÁCI ROCHEFORTA A COBBA
17. PROCES "KONSTRUOVÁNÍ" PROBLÉMU DLE HOPPEHO A HISSCHEMÓLLERA
18. SOUČASNOST DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU V POLICY ANALYSIS

IV. ČÁST
JAK STRUKTUROVAT VEŘEJNĚ POLITICKÝ PROBLÉM?
19. METODOLOGIE STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU
20. STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU PODLE W. DUNNA
21. ANATOMIE VEŘEJNĚ POLITICKÝCH PROBLÉMŮ
22. KOGNITIVNÍ AKTIVITY PŘI STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMŮ
23. STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU JAKO MNOHOVRSTEVNATÝ PROCES
24. SITUACE ANALYTIKA PŘED STRUKTUROVÁNÍM PROBLÉMU
25. PRŮŘEZOVÉ KOGNITIVNÍ AKTIVITY PŘI STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU
25.1 Vyšší kognitivní aktivity
25.2 Získávání dat, informací, poznatků a vjemů
25.3 Reprezentace problému
25.4 Klasifikace a kategorizace
25.5 Usuzování a argumentace
26. ANALÝZA PROBLÉMU
26.1 Deskripce problému a problémových situací
26.2 Deskripce a analýza politiky
26.3 Analýza rámců, hodnot, motivů a přesvědčení
26.4 Modelování problému a zasazení do teoretického rámce
27. ZARÁMOVÁNÍ A OHRANIČENÍ PROBLÉMU
28. FORMULOVÁNÍ PROBLÉMU

V.ČÁST
METODY A HEURISTIKY VYMEZENÍ PROBLÉMU
29. METODY A HEURISTIKY - VYMEZENÍ A PŘEHLED
30. ANALÝZA AKTÉRŮ 30.1 Vymezení metody
30.2 Výzkumná analýza aktérů
30.3 Rychlá analýza aktérů
31. ANALÝZA HRANIC
32. ANALÝZA UDÁLOSTÍ
33. BRAINSTORMING
33.1 Hlavní principy metody
33.2 Přípravná fáze
33.3 Vlastní brainstormingové sezení a pravidla jeho vedení
33.4 Fáze hodnocení
33.5 Varianty brainstormingu
34. BRAINWRITING
35. DIAGRAM PROČ-PROČ
36. DIAGRAM RYBÍ KOSTI
37. DIMENZIONÁLNÍ ANALÝZA
38. HIERARCHICKÁ ANALÝZA
39. DIAGRAMY KAUZÁLNÍ SMYČKY
40. KLASIFIKAČNÍ ANALÝZA
41. MYŠLENKOVÉ MAPY
42. STROM PROBLÉMŮ
42.1 Účel a vymezení heuristiky
42.2 Postup
42.3 Aplikace
42.4 Silné a slabé stránky stromu problému

VI. ČÁST
STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU VE VEŘEJNĚ POLITICKÝCH DOKUMENTECH
43. STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU JAKO KULTIVACE MYŠLENÍ
44. VEŘEJNĚ POLITICKÉ DOKUMENTY
45. STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMU VE VEŘEJNĚ POLITICKÝCH DOKUMENTECH
46. VÝZKUMNÝ A VEŘEJNĚ POLITICKÝ PROBLÉM
47. ZÁVĚREM
LITERATURA
ANGLICKO-čESKÝ SLOVNíČEK POJMŮ SHRNUTÍ
SUMMARY
VĚCNÝ REJSTŘÍK
JMENNÝ REJSTŘÍK