tištěná kniha e-kniha
New Labour, Británie a svět

New Labour, Británie a svět

Váška, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 310 str., 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3744-0
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Z jakých představ o mezinárodní identitě a roli Británie a o jejích vztazích s Evropou a Spojenými státy vycházela britská zahraniční politika v turbulentní éře Tonyho Blaira a Gordona Browna? Jak reflektovali její tvůrci měnící se mezinárodní prostředí a rozložení moci ve světě? Jak uvažovali o klíčových normách a pravidlech spravujících mezinárodní politiku a o určujících tématech soudobé mezinárodní agendy? V této knize autor na základě obsahové a diskurzní analýzy premiérských projevů a dalších klíčových textů zkoumá a interpretuje proměny ideové struktury, v níž byla zahraniční politika Spojeného království v období New Labour ukotvena.

Obsah

Předmluva

1. Úvod

2. Současný stav zpracování tématu v odborné literatuře
2.1 Tradiční ideový rámec labouristické zahraniční politiky a jeho reinterpretace v éře New Labour
2.2 Etická zahraniční politika
2.3 Doktrína mezinárodního společenství
2.4 Atlanticismus
2.5 Ideje místa, role a identity Británie ve světě
2.6 Formativní ideje evropské politiky New Labour
2.7 Další analýzy zahraničněpolitického diskurzu a politické komunikace New Labour
2.8 Shrnutí

3. Teoreticko-metodologický rámec práce
3.1 Základní vymezení filosoficko-teoretického rámce a metodologie práce
3.2 Sociální konstruktivismus
3.3 Interpretivismus
3.4 Koncept diskurzu
3.5 Pojmy "konceptualni ideje" a "ideový rámec"
3.6 Analýza diskurzu
3.7 Metodologie práce krok za krokem
3.8 K textům a jejich výběru

4. Mezinárodní prostředí
4.1 "Současnost" a "dnešní svět"
4.2 Globalizace
4.3 "Mezinárodní společenství"
4.4 Rozložení moci v mezinárodním systému
4.5 Normy a pravidla mezinárodní politiky
4.6 Suverenita a intervence
4.7 Mezinárodní organizace
4.8 Aktuální mezinárodní agenda
4.9 Mezinárodní prostředí: shrnutí

5. Identita a mezinárodní postavení Británie
5.1 Identita Británie
5.2 Postavení Británie ve světě
5.3 Postavení Británie v Evropě
5.4 Identita a mezinárodní postavení Británie: shrnutí

6. Britská zahraniční politika
6.1 Cíle britské zahraniční politiky
6.2 Mocenské zdroje britské zahraniční politiky
6.3 Prostředky britské zahraniční politiky
6.4 Modality užití vojenské síly
6.5 Britská zahraniční politika a zájmy
6.6 Britská zahraniční politika a hodnoty
6.7 Britská zahraniční politika: shrnutí

7. Evropa a evropská integrace
7.1 Smysl a cíle evropské integrace
7.2 Úspěchy a selhávání evropské integrace
7.3 Ústavní uspořádání Evropské unie
7.4 Evropa/EU ve světě
7.5 Kontinuita evropské integrace
7.6 Evropa - shrnutí

8. Spojené státy a "zvláštní vztah"
8.1 Amerika a svět
8.2 Transatlantické vztahy
8.3 Britsko-americký bilaterální vztah
8.4 Spojené státy a zvláštní vztah - shrnutí

9. Formativní události a zahraniční angažmá éry New Labour
9.1 Útoky z 11. září 2001
9.2 Válka v Afghánistánu
9.3 Válka v Iráku
9.4 Finanční a hospodářská krize

10. Shrnutí a interpretace poznatků
10.1 Šest předělových momentů v zahraničněpolitickém diskurzu vlád New Labour
10.2 Stabilní prvky ideového rámce zahraniční politiky New Labour
10.3 Změny v ideovém rámci zahraniční politiky New Labour
10.4 Zdroje dynamiky zahraničněpolitického diskurzu

11. Závěr

Přílohy
Příloha 1 - Seznam a charakteristika analyzovaných textů
Příloha 2 - Kódovací mřížka
Příloha 3 - Ukázka kódování textu
Příloha 4 - Medailony protagonistů
Tony Blair
Gordon Brown
Robin Cook
Jack Straw
David Miliband
Douglas Alexander

Summary
Seznam zkratek
Bibliografie
Ediční poznámka