tištěná kniha
Kardiovaskulární chirurgie

Kardiovaskulární chirurgie

Vaněk, Ivan a kol.

témata: lékařské vědy – kardiologie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: únor 2003
ISBN: 80-246-0523-6
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice kardiovaskulární chirurgie je rozdělena do dvou částí. První část je věnována kardiochirurgii. Autoři mj. popisují předoperační přípravu, pooperační péči, diagnostiku a léčbu vrozených srdečných vad, léčbu chlopenních vad, diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, onemocnění hrudní aorty, pedikardu, nádory srdeční, poranění srdce a velkých cév, chirurgii dysritmií a transplantaci srdce. Druhá část je věnovaná cévní chirurgii a obsahuje kapitoly o ischemickém postižení mozku, postižení tepen horních končetin, viscerálních, ledvinných a dolních končetin, tepenných výdutích, vaskulogenní impotenci, onemocněních žil dolních končetin, arteriovenózních pištělích, poraněních cév a cévních přístupech pro hemodialýzu.

Obsah

Předmluva
KARDIOCHIRURGIE
Úvod - I. Vaněk
1. Předoperační příprava - J. Krištof
2. Pooperační péče - M Stříteský
3. Vrozené srdeční vady - J. Lindner
4. Onemocnění srdečních chlopní - I. Miler
5. Ischemická choroba srdeční - M Semrad
6. Onemocnění hrudní aorty - I. Vaněk
7. Onemocnění perikardu - M. Setina
8. Nádory srdce - M. Setina
9. Poranění srdce a velkých cév - M. Setina
10. Embolie a. pulmonalis - M. Setina
11. Chirurgie dysrytmií - M Setina
12. Transplantace srdce - M. Setina
13. Mimotělní oběh a srdeční podpory - J. Táborský
CÉVNÍ CHIRURGIE
Úvod - M. Krajíček
14. Cévněchirurgická propedeutika - M. Krajíček
15. Ischemická choroba mozku - J. Táborský
16. Postižení tepen zásobujících horní končetiny -J. Táborský
17. Ischemická choroba dolních končetin -K. Novotný
18. Tepenné výdutě - K. Novotný
19. Postižení viscerálních tepen - J. Táborský
20. Postižení ledvinových tepen - J. Táborský
21. Vaskulogenní impotence - J. Táborský
22. Žilní onemocnění dolních končetin - M. Krajíček
23. Arteriovenózní píštěle - M. Krajíček
24. Poranění cév - K. Teršíp
25. Cévní přístupy pro hemodialýzu - M Slavíková
Seznam zkratek .