Lingvobohemistické analýzy

Lingvobohemistické analýzy

Uličný, Oldřich

témata: bohemistika, lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-4803-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha předkládá komponovaný výbor 21 článků týkajících se lingvistické problematiky české gramatiky a současného užívání češtiny z hlediska obecnělingvistického, sociolingvistického a metodologického. Nově se tu řeší např. termín registr jazykový a komunikační, norma a kodifikace, spřežky v českém pravopise, zpívaná čeština, genitiv posesivní či tzv. kondicionál, dále vývojové tendence deflektivizační a analytizační. Konstatuje se, že některé rysy tzv. obecné češtiny jsou ve středomoravském interdialektu přítomny už historicky a že jako standard je nepřijatelná sociologicky i geograficky.