e-kniha
Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

Tkáčová, KristínaHarčaríková, Terézia

témata: pedagogika, lékařské vědy – dětské lékařství

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2022
ISBN: 978-80-246-5079-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná monografie se zaměřuje na dospívající jednotlivce s vybranými druhy nevyléčitelných onemocnění. Autorky se snažily přiblížit, jak se konkrétní druh nevyléčitelného onemocnění promítá do edukační oblasti života dospívajícího jednotlivce. Úvodní kapitoly tvoří teoretický popis k problematice nevyléčitelného onemocnění z hlediska medicíny, psychologie a samozřejmě speciální pedagogiky. Na tyto kapitoly navazuje praktická kapitola, ve které se autorky věnují zkoumání specifik edukace dospívajících jednotlivců s vybranými druhy nevyléčitelných onemocnění.