tištěná kniha
Suverénní fondy

Suverénní fondy

Ander, JanTeplý, Petr

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 104 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2011
ISBN: 978-80-246-2023-7
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se snaží poskytnout čtenáři informace o suverénních fondech (Sovereign Wealth Funds, SWF) jako rostoucím fenoménu na globálním finančním trhu včetně makroekonomických i mikroekonomických souvislostí. Analyzuje vznik, vývoj a současnou i budoucí úlohu SWF, zároveň diskutuje relevantní základní pojmy v této oblasti, neboť problematika SWF není v české literatuře de facto vůbec pokryta. Publikace je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole se zaměřujeme na kvalitativní stránku SWF, uvádíme zde přehled literatury a vysvětlujeme základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá kvantitativní stránkou SWF a je v ní analyzován vývoj těchto fondů v posledních letech, a to včetně jejich vlivů na ekonomiku. Ve třetí kapitole se zabývá teoretickou otázkou resp. možností vzniku SWF v České republice. Čtvrtá kapitola shrnuje předcházející text a prezentuje hlavní závěry a doporučení, k nimž autoři dospívají.

Obsah

PŘEDMLUVA

1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 LITERÁRNÍ REŠERŠE
1.2 DEFINICE STÁTNÍCH SUVERÉNNÍCH FONDŮ (SWF)
1.3 VZNIK, VÝVOJ A FUNKCE SWF
1.4 TYPY SWF PODLE ZDROJŮ AKUMULACE KAPITÁLU
1.5 TYPY SWF PODLE ÚČELU INVESTOVÁNÍ
1.6 POSTAVENÍ SWF V RÁMCI GLOBÁLNÍHO INVESTORSKÉHO PORTFOLIA
1.7 INVESTIČNÍ STRATEGIE
1.8 INVESTIČNÍ TRENDY
1.9 MAKROEKONOMICKÝ DOPAD SWF NA DOMOVSKÉ I HOSTITELSKÉ ZEMĚ...
1.10 PŘEHLED VYBRANÝCH SWF
1.11 PŘEHLED TRANSAKCÍ SWF V POSLEDNÍM OBDOBÍ

2. EMPIRICKÁ ČÁST
2.1 ÚVODNÍ POZNÁMKY A METODIKA
2.2 ANALÝZA OBJEMU AKTIV SWF
2.3 ANALÝZA TRANSPARENTNOSTI SWF
2.4 INDEX TRANSPARENTNOSTI
2.5 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE SWF
2.6 ANALÝZA VÝVOJE AKTIV SWF v OBDOBÍ 2008–2010
2.7 MAKROEKONOMICKÝ VLIV SWF A POTENCIÁLNÍ HROZBY
2.8 ANALÝZA VLIVU FONDŮ NA ZVYŠOVÁNÍ NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ
2.9 SWF A GLOBÁLNÍ NEROVNOVÁHA

3. TEORETICKÝ PŘÍKLAD: MOŽNOST ZALOŽENÍ SWF V ČR
3.1 EKONOMICKÁ KRIZE – DOBRÁ PŘÍLEŽITOST PRO ZAVÁDĚNÍ ZMĚN
3.2 TEORETICKÝ PŘÍKLAD – ZAVEDENÍ SWF V ČESKÉ REPUBLICE
3.3 PŘÍJMY SWF V ČESKÉ REPUBLICE
3.4 MODEL FINANCOVÁNÍ SWF A JEHO PŘÍNOS K RŮSTU BOHATSTVÍ
3.5 STATUT FONDU VE FINANČNÍM SYSTÉMU
3.6 INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝKONNOST FONDU
3.7 HODNOTA FONDU A VLIV NA RŮST BOHATSTVÍ
3.8 SWF A DŮCHODOVÁ REFORMA

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

5. POUŽITÁ LITERATURA

6. PŘÍLOHY