Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru

Teplý, Petr a kol.

témata: ekonomie a finance

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2319-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru. Empirická část obsahuje rovněž 6 kapitol a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné i privátní sféry. Snahou autorů bylo zpracovat problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva.

Recenze

Práce se zabývá problematikou spotřebitelských úvěrů a zadlužování obyvatelstva, která je trvale v popředí zájmu ekonomických analytiků, samozřejmě v době ekonomické recese její význam ještě dále narůstá. Lze konstatovat, že tato publikace přináší řadu nových pohledů a lze ji v tomto směru určitě považovat za přínosnou.
Publikace je výsledkem práce širšího kolektivu renomovaných autorů. To má výhodu v tom, že jednotlivé části jsou prezentovány odborníky, kteří se danou oblastí profesně zabývají a mohou tak poskytnout skutečně zasvěcený a velmi aktuální pohled. Je rovněž patrné, že dávají akcent na různé aspekty spotřebitelských úvěrů a zadlužování, což umožňuje čtenářovi seznámit se s touto problematikou v potřebných širších souvislostech.
Publikace se skládá z 12 kapitol, které pojednávají o problematice spotřebitelských úvěrů a zadlužení obyvatelstva z různých úhlů pohledu. Ocenit na publikaci je třeba podle mého názoru její zaměření na aktuální situaci u nás a konkrétnost, s jakou tuto situaci analyzuje. Projevuje se to především v tom, že trendy dokládá na řadě aktuálních údajů včetně výsledků různých průzkumů, zabývá se relativně detailně i naším právním prostředím, problémy ukazuje na konkrétních praktických případech atd. Čtenář tak má možnost se seznámit s danou oblastí v rovině, která mu poskytuje prakticky využitelné informace zasazené do konkrétního právního a ekonomického rámce současné ČR.
Za přínosnou lze považovat i již zmiňovanou šíři záběru, která je v publikaci obsažena. Čtenář zde najde odpovědi na otázky spojené s poskytováním/přijímáním úvěrů, seznámí se s problematickými praktikami některých poskytovatelů úvěrů i regulací, která by měla klienta chránit. Pozitivně je třeba hodnotit i vyzdvižení významu finanční gramotnosti a její role při zdravém zadlužení obyvatelstva.
Doporučuji zvážit, zdali by nebylo vhodné zařadit do publikace i shrnující závěr, který by obsahoval hlavní myšlenky obsažené v dílčích závěrech v jednotlivých kapitolách.
Po formální stránce je třeba ocenit zařazení řady grafů, tabulek či schémat, které nejen srozumitelně představují danou problematiku, ale text tak působí na čtenáře "živě" a dobře se čte. Možná by v tomto směru bylo vhodné ještě formálně upravit části některých kapitol, kde je příliš dlouhý souvislý text.
Užitečné pro čtenáře by mohlo být zařazení podrobného věcného rejstříku, který by usnadnil orientaci v textu.
V publikaci kolektivu autorů pod vedením Petra Teplého najde každý, kdo se zajímá ať již z jakéhokoliv důvodu a hlediska o problematiku spotřebitelských úvěrů a zadlužení obyvatelstva, zajímavé informace i inspirativní myšlenky.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.

Publikace Navigátor bezpečného úvěru od kolektivu autorů pod vedením Petra Teplého se zaměřuje na palčivé téma zadlužení. Ačkoliv se publikace správně zaměřuje primárně na sektor domácností a řízení osobních financí, ve vybraných kapitolách kniha přesahuje i do finančního a bankovního sektoru, veřejného sektoru nebo podnikatelského sektoru. Na problému úvěru, dluhu a řízení dluhového zatížení se tak publikace dívá komplexně, což lze hodnotit pozitivně.
Publikace je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se váže přímo k projektu Navigátor bezpečného úvěru včetně představení metodiky i vyhodnocení výsledků. Publikována je tak exaktní metodika, pomocí níž lze vyhodnotit produkty nabízené v segmentu spotřebitelských úvěrů, a to jak bankovními, tak i nebankovními poskytovateli. První část práce je vhodně doplněna popisem situace na domácím úvěrovém trhu či diskusí na téma zodpovědné úvěrování.
Druhá část publikace se sestává z kapitol, jejichž autoři působí ve finanční praxi. Zajímavá je skladba autorů, kde můžeme zmínit zástupce dohledového orgánu, banky nabízející úvěrové produkty nebo instituce dlouhodobě se věnující vyhodnocování kvality finančních produktů na českém trhu. Téma úvěru a zadlužení tak dostává nový rozměr a oceňuji zejména vazbu na oblast finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, kde v České republice stále pociťujeme výrazné nedostatky.
Publikace Navigátor bezpečného úvěru je kvalitní publikací po odborné, metodologické i praktické stránce a nepochybně se stane vítanou publikací. Její využitelnost vidím jednak ve finančním vzdělávání, ale také v praktickém využití metodiky a závěrů práce ve finanční praxi.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.