tištěná kniha e-kniha
K teorii vojenského plavání

K teorii vojenského plavání

Sýkora, Karel a kol.

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink, sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 174 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3604-7
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Vojenské plavání je jednou ze součástí speciální tělesné přípravy v Armádě České republiky. Jedná se o soubor znalostí a dovedností potřebných k účelnému a efektivnímu překonávání vodních překážek s minimalizací možných rizik. Tato publikace, vytvořená kolektivem vedoucích instruktorů Armády České republiky, vysvětluje teoretické poznatky v dané problematice, jakými jsou fyzikální zákonitosti a základy hydrologie, nebezpečí vodních překážek, pedagogické a didaktické zásady při výuce. Dále popisuje jednotlivé činnosti, které vojenské plavání zahrnuje. Jedná se především o zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností, plavání za ztížených podmínek, záchranu tonoucího apod. Publikace je určena pro studenty Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.