Vietnam vzdálený i blízký
SLON – Studie

Vietnam vzdálený i blízký

Potomci Vietnamců v Česku

Svobodová, Andrea

témata: antropologie a etnografie, přírodní vědy – geografie
edice: SLON – Studie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2024
ISBN: 978-80-246-5668-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je založena na narativní analýze životních biografií potomků Vietnamců žijících v Česku. Ukazuje, že životy těchto mladých lidí se odehrávají na pozadí tzv. transnacionálního sociálního prostoru, který se rozprostírá mezi dvěma geografickými regiony – Vietnamem a Českou republikou. Díky tomu jsou vystavováni souboru sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce utvářených více než jedním politickým, ekonomickým a sociálním systémem. Popisuje také, jak tito lidé prostřednictvím mnohonásobně propojených sociálních sítí a vztahů proměňují kulturní praktiky, interpretace, zkušenosti a identity, čímž nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Přestože primárním cílem práce je analyzovat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, kniha se nevyhýbá ani samotným transnacionálním praktikám, jako jsou například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými.

Nejnovější tituly v edici