tištěná kniha e-kniha
Soudobá sociologie VI.

Soudobá sociologie VI.

Oblasti a specializace

Šubrt, Jiří a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 402 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2558-4
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé světové sociologie. Poslední svazek řady obsahuje kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým oblastem a specializacím sociologického bádání, tj. sociologii rodiny, města, venkova, sociální práce, medicíny, životního prostředí, sociální exkluze, práva, kriminologie, výchovy a vzdělávání, médií a masové komunikace, veřejného mínění, volného času, sportu, práce a řízení, politiky, armády, války, etnicity, náboženství a historické sociologii. Jednotlivé kapitoly jsou napsány čelnými odborníky z daných oblastí sociologického bádání.

Obsah

Úvodní poznámka editora

Dana Hamplová
Sociologie rodiny

Slavomíra Ferenčuhová
Sociologie města

Věra Majerová
Sociologie venkova

Jaroslava Šťastná
Sociologie v kontextu oboru sociální práce

Jan Urban
Environmentální sociologie

Michal Růžička, Laco Toušek
Sociální exkluze: její prostorové formy a měnící se podoby

Martin Vávra
Sociologie práva

Zuzana Podaná
Sociologická tradice v kriminologii

Petr Sak
Sociologie výchovy a vzdělávání

František Kalvas
Sociologie médií a masové komunikace

Paulína Tabery, Jiří Vinopal
Sociologie veřejného mínění: Veřejné mínění jako sociální proces a komunikační koncept

Jana Duffková
Sociologie volného času

Irena Slepičková
Sociologie sportu - význam, přístupy a témata studia sportu v sociologickém pohledu

Alois Surynek
Sociologie práce a organizace

Marek Německý
Politická sociologie, nebo sociologie politiky?

Karel Černý
Sociologie armády a války

Sandra Kreisslová
Etnicita a etnický konflikt z pohledu sociálních věd

Jan Váně
Sociologie náboženství: Soudobé trendy

Jiří Subrt
Historická sociologie