tištěná kniha
Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných

Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných

Strouhal, EugenNěmečková, Alena

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1481-6
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Podrobná monografie o minulosti nádorů obyvatel Starého světa od odborníků na paleopatologii, moderní multidisciplinární obor na pomezí archeologie, fyzické antropologie a medicíny. V úvodu knihy jsou zařazeny příklady nádorů u zvířat a některých rostlin. Rozsáhlá kapitola je věnována znalostem nádorů ve spisech starého Egypta, Řecka, Byzance, arabsky píšících autorů, středověku a raného novověku. Ze 40 vyšetřených případů především zhoubných nádorů je do knihy zařazeno devět příkladů různých diagnóz od neolitu do raného novověku. Z databáze nádorů Starého světa vychází přehled dokumentovaných případů sestavený podle diagnostických skupin a souhrnné zpracování diagnóz zhoubných nádorů, srovnání jejich geografické distribuce a diachronního růstu.

Obsah

Předmluva (J. Koutecký)
Věnování
Poděkování
1. Úvodem

2. Nádory zvířat a rostlin
2.1 Zvířata chovaná v zajetí
2.2 Zvířata žijící na svobodě
2.3 Paleontologické nálezy
2.4 Poznámka o nádorech rostLin

3. Historie nádorů podle písemných pramenů
3.1 Starý Egypt
3.2 Antické Řecko
3.3 Starověký Řím
3.4 Byzantské období
3.5 Lékařské spisy v arabštině
3.6 Evropský středověk
3.7 Evropský novověk do 18. století

4. Nádory zachycené ikonograficky
5. Historie paleopatologického studia nádorů
6. Český projekt paleopatologického výzkumu nádorů
7. Metodika vyhledávání a makroskopického studia nádorů

8. Metodika vyšetřování nádorů zobrazovacími metodami
8.1 Radiodiagnostické metody
8.2 Standardní skiagrafie
8.3 Standardní tomografie
8.4 Počítačová tomografie
8.5 Souhrnné zhodnocení metod

9. Metodika mikroskopického vyšetřování nádorů
9.1 Použité metody
9.2 Použitý materiál

10. Výběr z námi vyšetřených případů nádorů
11. Líbající se osteochondrom
12. Kostní reakce na meningiom
13. Neurilemom v křížové kosti
14. Osteosarkom na lebeční klenbě
15. Osteosarkom stehenní kosti
16. Mnohočetný myelom
17. Primární karcinom nosní dutiny
18. Osteolytický metastatický karcinom
19. OsteopLastický metastatický karcinom
20. Nádory v paleolitu a mezolitu
21. Česká databáze zhoubných nádorů od neolitu do raného novověku
22. Nálezy nádorů z pojivové tkáně (sarkomů)
23. Nálezy myelogenních nádorů (hemoblastóz)
24. Nálezy primárních karcinomů a maligních epiteliomů
25. Nálezy osteoplastických a smíšených metastatických karcinomů
26. Nálezy osteolytických metastatických karcinomů
27. Zhoubné nádory měkkých tkání mumií
28. Paleopatologické doklady chirurgické léčby nádorů
29. Frekvence zhoubných nádorů v populačních vzorcích
30. Diagnózy zhoubných nádorů našeho souboru
31. Geografická distribuce nálezů zhoubných nádorů
32. Srovnání diachronního růstu nálezů zhoubných nádorů v Evropě s Egyptem a Núbií
33. Diachronní růst nálezů zhoubných nádorů Starého světa
34. Zhoubné nádory v minulosti České a Slovenské republiky
35. Karcinogenní vlivy dnes a dříve
36. Závěrem

Vysvětlení méně známých pojmů
Literatura
Souhrn
Summary
O autorech

Obrazová příloha