tištěná kniha
Proud času. (Stati o Shakespearovi v rámci anglické literatury)

Proud času. (Stati o Shakespearovi v rámci anglické literatury)

Stříbrný, Zdeněk

témata: literární věda
edice: Litera

brožovaná, 408 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1018-3
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje vybrané studie Zdeňka Stříbrného (z let 1965-2000), profesora dějin anglické a americké literatury. Těžištěm knihy jsou především práce o anglickém renesančním dramatu, zejména o osobnosti a tvorbě Williama Shakespeara. Knihu doplňuje obsáhlá vzpomínková autobiografie, která je pozoruhodným svědectvím o životních osudech středoevropského vzdělance v druhé polovině dvacátého století.

Obsah

Úvodem trochu vzpomínek
Anglická literatura (Přehledná stať ze Slovníku spisovatelů, 1996)
Středoanglická literatura. Světská i náboženská lyrika (Kapitola z Dějin anglické literatury, I. díl, 1987, str. 47-50)
John Lyly a dvorské drama (Kapitola z knihy Shakespearovi předchůdci, 1965, str. 21-38)
Thomas Kyd: zdomácnění senekovské tragédie (Kapitola z téže knihy, str. 39-49)
Christopher Marlowe - dramatik renesančního titanismu (Kapitola z téže knihy, str. 87-117)
Byl nebo nebyl? (První kapitola z knížky William Shakespeare, edice Portréty, Orbis, 1964, str. 5-20)
Jak tvořil (Druhá kapitola z téže knížky, str. 21-70)
Shakespeare dnes (Text přednášky k 400. výročí Shakespearova narození. Philologica Pragensia 7 (1964), č. 4, 359-364)
Komedie omylů (Předmluva v Komediích I, Knihovna klasiků, 1988, str. 11-16)
Král Richard III. (Kapitola z monografie Shakespearovy historické hry, 1959, str. 127-148)
Král Jindřich V. (Podle kopie strojopisu, který měl vyjít v Odeonu v Knihovně klasiků, ale nebyl vytištěn a po r. 1989 se ztratil)
Dvojí čas. Poznámky o ?dvojím čase" v Hamletovi, Othellovi a Troilovi a Kressidě (z Knihovny klasiků, Tragédie I, 1958, str. 430-35, 579-82 a Komedie III, 1967, str. 336)
Vzpomínky na Othella (Článek v programu Městského divadla v Brně k premiéře 23. 11. 1996)
Král Lear (Předmluva v Tragédiích U, Knihovna klasiků, 1963, str. 11-17)
Být zralý, to je vše. Padesát podob krále Leara (Zahájení výstavy Vladimíra Pechara v Domově Sue Ryder v Praze 4, 1. 11. 2001)
Timon athénský - fakta a problémy (Článek v programu Divadla Na zábradlí k premiéře 19. 2. 1969)
Sládkův a Vočadlův Shakespeare (Recenze v časopise Divadlo, červen 1965, str. 70-71)
Saudkův přínos českému Shakespearovi (Doslov ke Komediím III., Knihovna klasiků, 1967, str. 577-600)
Urbánkův Shakespeare (Literární noviny 21. 9. 1995, č. 38)
Shakespeare ve střední a východní Evropě (Vlastní volný překlad z knihy Shakespeare and Eastern Europe, Oxford University Press, 2000, str. 1-18)
Láska a pan Wells (Doslov k románům H. G Wellse Příběh pana Pollyho a Láska a pan Lewisham, Odeon, 1988, str. 405-13)
Drama v 19. a 20. století - vrchol v G. B. Shawovi (Kapitola z Dějin anglické literatury, II. díl, 1987, str. 579-601)
Ediční poznámka
Soupis prací
Jmenný rejstřík

Nejnovější tituly v edici