tištěná kniha e-kniha
Husitská revoluce I

Husitská revoluce I

Kořeny české reformace

Šmahel, František

témata: historie, historie – středověk

vázaná, 864 str., 3. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5175-0
doporučená cena: 790 Kč

E-shop

Anotace

Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě. První díl tohoto titulu objasňuje kořeny českého reformního hnutí a jeho vývoj počínaje novými duchovními proudy v době panování císaře Karla IV. přes kazatelské působení i kostnické mučednictví Jana Husa až po společenské otřesy na konci vlády Václava IV.

Recenze

Kniha Husitská revoluce představuje čtivý a inspirativní, současnou českou i šíře celoevropskou medievistiku kriticky diskutující, mnohostranně inspirativní text, který lze doporučit zájemcům o středověk vlastně stejně upřímně jako badatelům o soudobých dějinách, jsou-li otevřeni modernizačním impulsům a metodologickým inovacím. Pozorný čtenář také spatří v textu se zrcadlící intelektuální portrét jeho autora. Šmahelovu knihu lze číst mnoha způsoby a pokaždé s užitkem a radostí. Nadto je a bude podstatnou součástí pokladu soudobé české kultury.
Jiří Pešek (Český časopis historický 1/2024, str. 141–145)

Ke stažení