tištěná kniha e-kniha
(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Šimečková, Alena a kol.

témata: lingvistika

brožovaná, 98 str., 1. vydání
vydáno: duben 2017
ISBN: 978-80-246-3560-6
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických disciplín, resp. z hlediska různých rovin popisu jazyka.